Категория "География"


Категория на документа: Документи по География
ПОДГОТОВКАТА НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ВЪВ ФРАНЦИЯ:МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА СХЕМА И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА Добре известен факт е ,че понятнието ,,социология'' се използва за първи път във Франция и френската социология е исторически белязана белязана от една своя основна тревога за социалната кохезия,за устоичивостта на социалната тъкан на модерните общества. Известният фенски социолог Емил Дюркхайм пише през 1893г. ,,За разделението на социалната работа'', той се е тревожил преди всичко от възможността разтя

Категория на документа: Документи по География
АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ - всекидневна миграция Явлението "всекидневна миграция" е тясно свързано с икономическото състояние на населените места, тяхното местонамиране и инфраструктура, както и с наличието и характеристиките на работната сила в тях. Значението на този процес за обществото е голямо, тъй като участието във всекидневните пътувания, за разлика от ^сстоянното преселване, не води до обезлюдяване на населени места или до нарушаване на възрастовата структура на населението. Свързв

Категория на документа: Документи по География
 Природогеографска характеристика на Западни Родопи Изготвил: Стоян Банков Първи курс, Туризъм Фак. н. 8075 Западните Родопи са високата част на планината Родопи. Те се делят на две подобласти от долината на р. Въча - Дъбрашко-Баташка на запад и Переликско-Преспанска на изток. В Дъбрашко-Баташката са включени рида Дъбраш, Сюткя, Баташката планина, Алабак и Къркария. Най-висок връх в тази подобласт е Голяма Сюткя. В другата подобласт се намират ридовете Чернатица, Върховръшки, Мурсалица, Преспа,

Категория на документа: Документи по География
 Култура В културно отношение агломерацията е изключителна смесица както от местни традиции и обичай така и от навлезли западни тенденции. Поради развитието му на световен бизнес център и с наратсването на туристите във Хонг Конг сякаш сеществуват два свята. Единият е свързан с китайската и типичната местна - кантонийска култура във всеки един аспект на живота, а другият е трайно навлезлия западен пример отново във всеки един аспект на живота. Местната култура също може да се определи като мног

Категория на документа: Документи по География
Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий" гр. Велико Търново Педагогически колеж - гр. Плевен Р е ф е р а т по Природознание Тема: "Старопланинска област" Изготвил: Проверил: .......................... Ивелина Емилова Начева доц. д-р A. Дерменджиев II HУП, ф. № 3766 СЪДЪРЖАНИЕ I. Предбалкан 1. Географско положение и граници ..................................................3 стр. 2. Геоложки строеж и полезни изкопаеми........................................4 стр. 3. Релеф и морфографс

Яндекс.Метрика
92 92 100 100