Категория "География"


Категория на документа: Документи по География
1. Визия. 2. Мисия. 3. Цели и реализация на посочените цели. 4. Стратегически подходи за реализиране на цели. 5. Инфраструктурна политика. 6. Пазарна политика. 7. Социална политика. 8. Законодателна политика. 9. Финансова политика. 10. Иновационна политика. 11. Качество на околната среда и опазване на природните ресурси. Обща информация Територия - 33,8 хил.кв.км. Население 3 559 500 души (01.01.2012 г.), от които: 76,1% - молдовани; 8,4 % - украинци; 5,9% - руснаци; 4% - гагаузи; 2,2% - румънци

Категория на документа: Документи по География
ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ 1. Същност и особености на географското положение. Географското положение изразява пространственото отношение на България спрямо други географски обекти /страни, региони, морета, протоци, големи реки и др./ с важно стопанско значение. Географското положение е системна категория и се състои от взаимосвързани и взаимозависими елементи /подкатегории/. Едни от подкатегориите се променят /икономогеографско и политикогеографското положение/, а други са относи

Яндекс.Метрика
92 92 100 100