Категория "География"


Категория на документа: Документи по География
Университет по библиотекознание и информационни технологии КУРСОВА РАБОТА ПО Институции на ЕС На тема (Не) членството на Великобритания в ЕС Изготвил: Теодора Тошева Специалност:Комуникации и информиране I курс, редовно, Фак.№:29-КИР Първият опит за присъединяване на нови държави към ЕИО датира от 1961г. Да подаде молба за членство най-напред се решава Великобритания, последвана съответно от Ирландия и две от седемте членки на ЕАСТ - Дания и Норвегия. Това е изключително важен момент в историят

Категория на документа: Документи по География
 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД Бакалавърска програма Специалност Туризъм Учебна дисциплина " Туристически организации " К У Р С О В А Р А Б О Т А Тема: " Разработил: Проверил: Петя Драгомирова Тараланска Проф. Николина Попова Фак. № 12568 Ирина Панчева Ботевград Април 2013 г. Биоразнообразието включва в себе си множеството гени, видове и екосистеми, които представляват живота на Земята. В момента ние ставаме свидетели на непрекъсната загуба на биоразнообразие, със сериозни последи

Категория на документа: Документи по География
Водостопански проблеми Значение на водните ресурси за екосистемите и човека Значението на водоползването нараства все повече и повече тъй като водата е основен източник, необходим за човека, селското стопанство и т.н. Доставянето на вода е било основна цел още преди Новата ера. Още тогава е обърнато внимание на използването на водите на р.Тигър и р.Ефрат. Благодарение на развитото напояване там добивът на жито е бил много голям. В тези поречия са били направени първите големи напоителни съоражен

Категория на документа: Документи по География
Софийски Университет “Св. Климент Охридски” Геолого-географски факултет Курсова работа по дисциплината Регионална социално-икономическа география на света на тема: Комплексна географска характеристика на Беларус 1. Географско положение, териториален обхват и граници Република Беларус се намира в източната част на Европа. В западната си част тя граничи с Полша, в северо-западната с Литва, в северната с Латвия, в северо-източната и източна с Русия, в южната с Украина. Граници (общо 2969 км) минава

Категория на документа: Документи по География
Тропически циклони и правила за разминаване с тях Според определението на Световната метеорологична организация тропическият циклон е район на ниско налягане с максимална сила на вятъра в него (12 бала по скалата на Бофорт). Другите имена на тропическия циклон са: тропически въртящ се щорм (tropical revolving storm), тайфун (typhoon)-Северозападен Тихи океан, ураган (hurricane)-Северен Атлантик, Североизточен Тихи океан и циклон (cyclone)-Арабско море, Бенгалски залив, Южен Индийски и Южен Тихи

Яндекс.Метрика
92 92 100 100