Водостопански проблеми


Категория на документа: География


1. р. Тимок (гранична река)
2. р. Тополовец
3. р. Войнишка
4. р. Вит бол
5. р. Арча
6. р. Лом
7. р. Циврица
8. р. Огоста (с голям приток р. Скът )
9. р. Нишава
10. р. Искър
11. р. Вит
12. р. Осъм
13. р. Янтра (най-голям приток р. Росица )
14. р. Русенски Лом (черен и бял Лом)
15. пресъхващи Доброджански реки (р. Хърсовска,р. Кана гъол

и др.)
На тази територия се намират няколко големи язовира, а именно: до Павликени (яз. Стамболийски ); до Габрово (яз. Христо Смирненски) и до Търново (яз. Йовковци) . Построени са множество микроязовири, които имат селскостопански нужди.
Най-пълноводна от изброените реки е р. Искър . Уникалното в случая при нея е , че извира от южна България (Рила планина), пресича билото на Стара Планина и се влива в р. Дунав . Ето защо, изграденият на нея най-голям язовир на България за комплексно водоснабдяване яз. Искър трябва да бъде причислен към язовирите в северна България .
Всички реки се характеризират с изразено пролетно пълноводие и лятно маловодие ( две фази).

Черноморска отточна област

Климатът се характеризира, като умерено-континентален в зоната след 30-50 км от шелфовата ивица на Черно море, почти до Бургас. В крайбрежната ивица(30-50 км) се наблюдава изразено климатично влияние на Черно море т.е климата е по-умерен (по-мек). На юг от Бургас преобладаващо е влиянието на средиземноморския климат наред с това на Черно море. Преобладаващи са валежите от дъжд и малък процент от сняг.
Контурите на тази област са:
- На запад- от вторичния вододел на северно българските реки и вододела на р. Тунджа до границата с Турция;
- От изток-областа граничи с Черно море;
- На север-отточната област се затваря от държавната ни граница с Румъния.;
На територията на тази отточна област протичат множество реки, които са сравнително малки, с изключение на р. Камчия . Всички те обаче според хидроложката класификация са главни реки, независимо от тяхната дължина и пълноводие.
На територията на тази отточна област от север на юг протичат следните реки:
1. р. Батова
2. р. Девня
3. р. Провадийска
4. р. Камчия ( с приток Луда Камчия)
5. р. Двойница
6. р. Хаджийска
7. р. Ахелойска
8. р. Русокастренска
9. р. Средецка
10. р. Факийска
11. р. Ропотамо
12. р. Дяволска
13. р. Велека
14. р. Резовска (гранична река)
Най-голямия язовир в тази отточна област е язовир Цонево, намиращ се на р. Камчия .

Егейска отточна област

Трябва да се отбележи, че в тази отточна област се проявяват три типа климат: планински, умерено-континентален и средиземноморски. Последният тип климат е характерен за поречието на р. Арда, долното течение на р. Места и р. Струма .
В тази отточна област се намират няколко големи язовира. По поречието на р. Тунджа(яз. Копринка и яз. Жребчево ). По поречието на р. Арда – яз.Кърджали, яз. Студен кладенец, яз. Ивайловград. Най-пълноводна от всички реки е р. Марица, която събира водите си от много леви и десни притоци. Тя е реката с най-голяма водосборна област в България.
Отточната област граничи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Водостопански проблеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.