Упражнение по публични финанси


Категория на документа: География


10. Методи за отбягване на двойното данъчно облагане са:
- пълно освобождаване
- освобождаване с прогресия
- пълен данъчен кредит
- обикновен данъчен кредит

11. Какви са възможностите за прехвърляне на данъците при спад на производството:
- при спад на производството и висока инфлация, търсенето е по-голямо от предлагането, покупателната сила нараства, повишава се желанието да се купува. Така се създават условия за прехвърляне на данъците напред.

12. Как се подразделят прогресиите в зависимост от начина на определяне на данъчното задължение
- обикновена или класна прогресия
- етажна или стълбовидна прогресия
- комбинирана прогресия

13. Какво е характерно за прехвърлянето на данъка, ако търсенето на стоката е нееластично/при предлагане - намалява/
- прехвърлянето на данъците напред е улеснено

14. Какво е характерно за прехвърлянето на данъка, ако търсенето на стоката е еластично /при предлагане - улеснява/
- прехвърлянето на данъците напред е затруднено

15. Начин на облагане с данък
- пропорционален
- прогресивен

16. Как се подразделят прогресиите в зависимост от начина на установяване на данъчния размер
- пълзящи
- скокообразни

17. Начини на събиране и внасяне на данъка
- от данъчни служители
- безобложно събиране на данъци
- с гербова хартия, таксови марки, бандероли

18. Основни форми на легално отбягване на данъци
- използване на ускорени методи на амортизация
- данъчни преференции за предоставяне на средства

- на бюджетни организации

- на фондации

- за извършване на инвестиции

19. Видове данъци:

1. - върху личността; 2. - преки

- върху имущество - косвени

- върху потребление
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Упражнение по публични финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.