Упражнение по публични финанси


Категория на документа: География


ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ

1 - 11

1.Основни системообразуващи фактори на финансовата система са:
- държавата, общината и търговските дружества;
- административно-териториалното деление на страната;
- принципите за нейното изграждане

2.Основна разлика между публичните приходи и приходната система на бюджета е следната:
- Публичните приходи са част от националния доход, предоставена на държавата и общините за покриване на техните разходи, а
приходната система на бюджета е съвкупност от използваните
методи за акумулиране на публичните приходи.

3.Каква е разликата между бюджетни приходи и приходна система на бюджета:
- приходната система на бюджета е съвкупност от използваните методи за акумулиране на публичните приходи, докато бюджетните приходи са парични средства, които се предоставят на държавата и общините от държавния бюджет.

4.Кои са източниците на публичните приходи:
- националния доход
- чуждия национален доход
- националното богатство

5. Основни елементи на данъка са:
- предмет или обект на данъка
- субект или платец на данъка
- данъчен носител
- данъчна основа
- данъчен размер
- данъчно задължение

6. Правило "над сто" се прилага, когато:
- данъкът е включен в цената на стоката или услугата, подлежаща на облагане, но по принцип той не е елемент на данъчната основа
ДЗ = ДО х %

100 + %

7. Основни принципи на данъчното облагане:
- легитимност - евтинност
- съразмерност - стабилност на данъч.законодателство
- опредленост на елементите на данъка
- удобство - яснота и разбираемост

8. Обяснете същността на принципа легитимност на данъчното облагане:
- изисква се въвеждането на данъка да става със закон приет от висшия законодателен орган

9. Основни форми на нелегално отбягване на данъци са:
- водене на двойно счетоводство
- укриване на доходи при попълване на данъчна декларация
- укриване на доходи чрез неподаване на данъчна декларация
- укриване на доходи при стопанска дейност без юрид.регистрация
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Упражнение по публични финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.