Транспорт. Развитие на транспортната система на България


Категория на документа: География


Той е сравнително нов за България. За негова рожденна дата се счита 20.V.1947г., когато е открита първата въздушна линия /София - Бургас/. Въздушният транспорт се използва основно за превоз на пътници и бързо развалящи се продукти на дълги разстояния. Той е най-скъпият транспорт, защото поддържането и експлоатацията на техниката изискват големи капиталовложения и непрекъснато осъвременяване.
С откриването на първите вътрешни и външни /София - Будапеща/ линии се създават предпоставки за бързото му развитие. През 1948г. е създадено българо-съветското авиационно дружество "ТАБСО", което през 1954г. е преименувано и преобразувано в "БАЛКАН". Днес, наред с авиокомпания "БАЛКАН" съществуват и редица други превозвачи, като: "Еър ВИА", "Хемус Еър" и др. Те поддържат вътрешните линии София - Бургас и София - Варна с обща дължина 1800км. Външните линии на "БАЛКАН" до края на 1999г. са 152700км.
В България функционират 13 граждански летищни комплекси /София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Горна Оряховица, Търговище, Силистра, Видин, Плевен, Хасково, Стара Загора и Ямбол/. С най-голямо значение са аерогарите в София, Пловдив, Варна и Бургас. Останалите аерогари се използват епизодично.
През последните 10 години драстично е съкратена и специализираната авиация /санитарна, селскостопанска и др./, поради липсата на средства за нейната експлоатация.
Основните проблеми пред въздушния транспорт са необходимостта от модернизация на летищните комплекси, подмяна на остарялата летателна техника и наземни съоръжения, поддържане на висока квалификация и трудова дисциплина, опазването на природната среда и др.
Летищната инфраструктура на страната е добре развита, но капацитетът й в
последните години се изчерпва твърде бързо. Това налага предприемането на мерки за
разработване на идеен проект за разширение на столичното летище и подкрепа на
усилията на концесионера "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" за бързо
строителство на нови пътнически терминали на летищата Варна и Бургас. Нивото на
обслужване на пътниците постоянно се подобрява

7. Въжен транспорт.
Този вид транспорт може да бъде отнесен както към въздушния, така и към сухоземния транспорт. Той е развит в страната отдавна във връзка с въгледобива и рудодобива. През последните 30 години се развива основно за нуждите на туризма в планинските курорти Боровец, Пампорово, Витоша, Банско. Въжени линии функционират и по Черноморското крайбрежие - "Златни пясъци" и др.
Заключение

Пазарът на сухопътни транспортни услуги се характеризира със силна
конкуренция, както между железопътните и автомобилните превозвачи, така и между
самите автомобилни фирми. Частните железопътни оператори не привличат товари от
конкурентните видове транспорт, а преразпределят наличното търсене. Качествена
промяна може да се очаква основно в сегмента на транзитните превози при евентуално
навлизане на чуждестранни оператори, тъй като либерализацията на товарните
железопътни превози е осъществена. Вагонният и локомотивен парк е със силно
неблагоприятна възрастова структура и по-голямата част от него не отговаря на
европейските изисквания и стандарти. Товарният автомобилен парк, използван за
вътрешни превози, също е остарял, но темповете за обновяване на парка за международни
превози са по-добри
• Българските морски превозвачи, представени най-вече от Параходство "Български
морски флот", се конкурират с утвърдени световни превозвачи, като пазарните им
позиции се влошават, поради неблагоприятната u1089 структура на корабния парк
• Българските речни превозвачи оперират в силно конкурентна среда,
характеризираща се със своята специфика и голяма динамичност, както и с крайна
чувствителност към промени от всякакво естество - търсене и предлагане на стоки и
суровини, данъчни, митнически и други регулации. Подобно на морските превозвачи,
основният проблем е свързан с неблагоприятната възрастова структура на корабния парк,
което води до намаляване на икономическата ефективност и загуба на пазарни позиции
• Пазарът на международните пътнически услуги е доминиран от авиационните и
автобусни превозвачи. В резултат на целенасочената инвестиционна политика в
последните години, авиопаркът на страната ускорено се обновява и българските въздушни
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
25
превозвачи повишават непрекъснато своята конкурентоспособност, както на пазара на
чартърните превози, така и в обслужването на пътуванията по редовните международни
линии. Конкуренцията в сектора на международните автобусни превози е много силна, но
в дългосрочна перспектива и в резултат на повишаване доходите на населението следва да
се очаква отлив на търсенето на пътувания на дълги разстояния, като автобусните
оператори ще запазят позиции основно в регионалните превози - до и от съседните
балкански страни
• Пазарът на обществените превози във вътрешно съобщение се характеризира със
силна конкуренция между БДЖ ЕАД и автобусните превозвачи от една страна и между
самите автобусни фирми, от друга. Политиката за субсидиране на пътническите превозиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Транспорт. Развитие на транспортната система на България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.