Световното стопанство


Категория на документа: География


20.Тонизиращи култури

Чай - той е неголямо вечно зелено дърво. Известни са два вида чай - китайски и асаамски. Общо в света има 1550 сортове чай. Отглежда се във влажните субтропични и тропични райони. През 9 век е пренесен в Япония и Корея. За негова родина се счита Китай. Във Грузия е направена първата чаена плантация 1885. Производството непрекъснато нараства, 2010г 5 257 хил т. Най-големи прозв са Индия със 735 хил т, Китай, Шри Ланка, Кения и Индонезия. Според начина на първичната преработка, той бива черен и зелен. В някои азиатски се произ червен полуферментирал чай, наречен оолонг. Според степента на обработка, се дели на фабричен и търговски. Фабричният е цветочен, оранж-пеко и пеко-сушонг. Основни износители са Азия и Африка. Най много се консумира в Англия, по 4.5кг на човек годишно.
Кафе - той е вечно зелено растение, плодът му съдържа по две семена приличащи на бобови зърна. Семената му съдържат от 0.6 до 2.7% кофеин. Родината е Етиопия. През 7 век е пренесено на арабския полуостров. В продължение на 10 века, кафето е произ само в този район и през престанището Мока е изнасяно по света. В Европа кафето започва да се пие в началото на 17 век. Известни са над 30 вида кафе. Три от тях имат най-голямо промишлено значение - арабика, либерика, робуста. Най - голям производител е Бразилия 1.5млн т, Колумбия, Индонезия, Мексико, Кот ди Воар, Етиопия. Вносители - Германия, Франция, Великобритания, САЩ, Канада.
Какао - вечно зелено дърво, достига до 8м височина. Отглежда се във влажни тропични райони. Родината е тропическа Америка. Индианците са го използвали за получаване на стимулиращо питие. В Европа е пренесено през 16век. Най-големи произ Кот ди Воар 740 хил т, Бразилия, Малайзия.
Тютюн - едногодишно тревисто растение, формирали са се около 12 екологични типа тютюн. Най-важните са ориенталски, полу-ориенталски, верджиния, бърлей, черни и пурени тютюни. Според големината на листата се обединяват в три групи. Дребно листни, средно листни и едро листни. Според цвета на листата се делят на светли и тъмни. Семената съдържат 40% мазнини от които се получава висококачествено масло. Негова родина е централна Америка. След откриването на Америка, моряците донасят тютюна е Европа. То е топлолюбиво растение, слабо реагира на влагата. През 2010 са регистрирани 66 вида тютюн. Производството непрекъснато намалява и площите също. По производство на глава - Гърция. Производители - Китай, САЩ, Бразилия и Русия.
21.Трайни насаждения

Лозарство - то е едно от най-старите земеделски култури. За родина се счита каспийското крайбрежие. В началото на 19век от Америка се пренася болестта филоксера по лозята, като всички местни сортове били заменени с америкаски лози, устойчиви на болести. Гроздето съдържа много витамини, минерали и соли. Гроздолечението е известно на древните гърци. Произвежда се винено грозде, десертно, за стафиди. Черноземни и сиви горски почви. В европа се отглежда 70% от световното производство на вина. Площите намаляват. Произв - Италия, Франция, САЩ, Испания и Аржентина. По произ на човек от насел - Кипър. Най - много десертно - Гърция и Италия. Износители - Италия, Испания, Франция и Чили.
Ябълка - изключителна богата на витамини, известни 30 сорта. За нейна родина - Аржентина. Производители - Русия, Франция, Италия, Унгария, Мексико, Чили, Аржентина.
Банани - многогодишно растение, до 7м височина. Хранителен и диетичен продукт. Родина - Индия. Десертни и кухненски. Кухненски - варени и пържени. Най-голям регион централна Америка - 60% Главни износители Еквадор, Коста Рика, Колумбия, Филипини и Панама.
Лимон - вечно зелено дърво, родина южна Азия. Произ - Италия, Испания, Португалия, Индия и Южна Америка.
Мандарина - вечно зелено, до 3м. Родина югоизточна Азия. Днес около 40% е в Лат Америка. Износ - Бразилия, Уругвай, САЩ, Испания.

22.Животновъдство. Райони и отрасли
Основни хр продукти, текстилна промишленост, обувна, тор, животинска сила, прехрана. 1/3 си изхранва прехраната.
Брой на отглеждани животни или брои съпоставен с население или обработваема земя.
Днес водещи позиции в структурата на животносвъдството заемат няколко подотрасъла:
- говедовъдство(1 млр 400 млн броя) - Индия, Бразилия, Китай, САЩ
- овцевъдство (1млрд 78млн) - Китай, Индия, Австралия
- свиневъдство(966млн) - Китай(над половината), САЩ
- птицевъдство(21.4 млр бр) - Китай, САЩ, Бразилия
за икон развити страни, високи нива на маханизация, интензивни подотрасли, млеконодой, свиневъдство, птицевъдство.
Развиващите държави - при тях живот е с ниска продуктивност, животни слабо взискателни - кози,камили, коне. Уругвай рогат доб на човек, овце- Нова Зеландия, Дания - свине.
Във настоящия момент авторите отделят четири типа животновъдни райони в света. Към 1-вият се отнасят онези райони, които са със висока плътност на добитъка между 100-200 глави на 100 хектъра селско стопанска земя. Те се характеризират с висока продуктивно и негова специализация в онтензивни подотрасли, свиневъдство, птице, типичен е за Западна Европа и североизтока на САЩ. Животновъдството осигурява до 80% от общата селскостопанска продукция.
2-рия тип се отнасят районите със средно ниво на интензивност и продуктивност на селското стопансво, както и средна плътност на отглеждания добитък между 30 и 60 глави на 100 хек. Той обхваща южна и източна Европа, както южни и централни на САЩ. 3-тия тип райони се отнасят тези със ниска плътност на добитъка 5-10 глави на 100 хек. Със преобладаване на екстензивно животновъдство върху обширни естествени пасища - Австралия, Аржентина, Ангола, Мавритания, Чад, Алжир.
4-тия тип се отнасят райони с висока плътност на добитъка до 200 глави на 100 хек, но при негова ниска продуктивност. Като цяло животновъдството играе във тези райони подчинена роля и се използва като източник на впрегатна работна сила. Поради, което дава не голяма продукция - Индия, Шри Ланка.
Производство и потребление на животновъдна продукция. Произв на месо, мляко и вълна. 250млн т месо - 40% свинско, 30% птичи, 24 говеждо и телешко, 4% агнешко и 2 други. Китай - 75 млн т, консумация - САЩ 125кг на човек. Сащ произ на птиче месо. Мляко 600 млн л. Сащ 75 млн л. Яйца - 700 млрд бр, китай - 406млрд. Най много на човек 720 бр на човек Нидерландия. Вълна - Австралия, Китай, Нова Зеландия.

Овцевъдство - през последните години нараства значението на овчето мляко, голямо е търсенето на големите световни борси. Овцевъдството се развива в няколко основни направления - тънкорунно, полутънкорудно, месо-вълнесто и грубовълнесто. По-голяма част от овцете в света се отглеждат по екстензивен начин като се използва пасищната система. Използват се пасища, които не са подходящи за едрия рогат добитък. Такъв начин е характерен за Австралия, Аржентина, Китай, Индия, Иран. Незначителна част се отглежда при интензивни условия. Характерно е за Англия, Франция, западните райони на Русия. В света има над 600 породи овце, от тях 47% са грубовълнести, 10% тънкорунни и около 1/3 полутънкорудни. От породите за месо, най-голямо значение има породата меринофлайш. Броят на овцете в света бавно нараства. Най-много в Австралия, Русия, Китай, Нова Зеландия, Индия. Най-големи произ са Австралия, Нова Зеландия и Китай.
Птицевъдство - има по всеместно разпространение, води началото си от дълбока древност. Считали са ги за свещенни животни, по времето на дверен Египет, Китай и Индия. Днес броят им непрекъснато нараства. За разлика от другите, те най-бързо се приспособяват към условията. Кокошките са с най-голямо разпросранение. Основна изходна порода е червената кокошка от джунглата. Известна като цайлонска кокошка. Тя е била отглеждана в Индия 5хил г пр Хр. В Европа са били пренесени по времето на Великите Геог откриятия, а в БГ от Гърция. Отглеждат се в момента многолинейни хибридни птици. Те са от различни видове със заложби за висока продуктивност. Производството на бройлери се увеличава, особено в потребителските райони. С най-силно развито птицевъдство са САЩ, Япония, Нидерландия и Англия. То се развива в две направления - месо и яйца. Основни породи за яйца са - руска бяла, черна минорка и бял лекхорн. От породите за месо, най извесна плимотрок. По произв на яйца- Китай,
Нидерландия, САЩ и Япония. По потребление - САЩ, Бразилия, Япония.
Бубарство - развива се поради голямо търсене на естествена коприна. Копринената буба е била извесна на Китай 3 хил г пр Хр. В Еверопа е пренесена около 6в в Италия. Разпространение на копринената буба е свързано с разпространението на черничевото дърво. В Европа най-бързо се развива 50-60 г на 20 век. днес най-голям произ е Китай, а вносители Италия и Франция. Водещи по произ на копр платове са Италия, Япония и Китай.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Световното стопанство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.