Социално-икономически и културни региони на Гърция


Категория на документа: География


 Великотърновки университет "Св.Св. Кирил и Методий"

РЕФЕРАТ

Тема :"Социално-икономически и културни региони на Гърция"
Дисциплина : Социално-икомически и културни региони на Балканите
Доц. Атанас Дерменджиев

Гр. Велико Търново
2008 година

Гърция създава впечатлението, че е творението на своенравната природа. На север тя представлява единна континентална европейска териория, на юг, обаче, територията й се разпръсва във водите на морето. Ако се вярва на митовете, Гърция е резултат от любовта, възникнала между богинята на плодородието Деметра и бога на моретата Посейдон.

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦИ И ГОЛЕМИНА

Гърция е разположена в Югоизточна Европа. Тя заема южната част на Балканския полуостров и островите в Егейско и Йониско море. 24 796 кв. км /19 %/ от нейната площ са острови, общият брой на които надхвърля 1000, но от тях само 250 са обитаеми. Най-големи са Крит, Евбея, Родос, Лесбос и Хиос.

Полуостровната конфигурация на континенталната част определя преимущественото положение на морските граници. Бреговата ивица надвишава 15 хил. км, а сухопътната граница е дълга 1166 км. По суша Гърция граничи с Албания на северозапад, с Македония и България на север и с Турция на североизток.

Бреговата линия е силно разчленена, с многобройни малки и големи заливи. По западното крайбрежие на Йонийско море са заливите Арта, Патраски, Коринтски и Кипарисийски, на юг в Пелопонеския полуостров /отделен от континентална Гърция чрез Коринтския канал - 6,3 км/ се вдават Месинският, Лаконският и Арголидският залив. Най-разчленено е източното крабрежие на Егейско море. По-големи са заливите Сароски, Петалийски, Волоски, Солунски и др. На север крайбрежието е по-слабо разчленено. Отделят се заливите Струмски, Кавалски, Порто-Лаго.

По нарязаност на бреговете Гърция е на първо място сред средиземноморските страни. Всички заливи са удобни за пристанища. Това обстоятелство е благоприятствало в голяма степен развитието на корабоплаването в миналото и сега.

Знамето представлява бял кръст върху синьо поле с бели райета. Мото: Свобода или смърт. Химн: Химн за свободата. Часова зона: UTC+2 (корекция за лятно време). Интернет домен: .gr. Телефонен код: +30. Паричната единица е евро. 1 евро = 100 евроцента.

ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ

Релеф. Релефът на страната е предимно планински - планините и високите плата заемат 2/3 от територията й. Низините, разположени по крайбрежията, имат ограничена площ. Те представляват тесни ивици земя покрай брега, съединени с долините на реките, вливащи се в моретата. Само в Северна Гърция има по-обширни полета, вместени между планините.

В природно отношение Гърция може да се раздеали на три части - североизточна, западна и югоизточна.

Североизточната част е заета от Македоно-Тракийския масив. Той се състои от старо-нагънати планини, от които на гръцка територия са: Круша, Богданска, Боздаг, Вермион, Олимп, Пиерия и др., от редица котловини и полета /Солунско, Вардарско, Сярско и др./ и от тесни приморски низини. Най-висока планина в тази част на страната и в цяла Гърция е Олимп /връх Митикас - 2917 м/. Мекодоно-Тракийският масив се пресича от сравнително големи реки - Вардар, Струма, Места, Алиакмон /Бистрица/.

Западната част е заета от югоизточното продължение на младонагънатите Динарски планини, разположени успоредно на Йонийското крайбрежие. То обхваща планината Пинд /връх Смолика - 2637 м/, след което преминава в полуостров Пелопонес и островите Родос и Крит. Стръмните западни склонове на планинската в верига и меридионалното й разположение са съществена пречка за връзките между крайбрежните области на Йонийско и Егейско море.

Югоизточната част обхваща полуостров Атика,. остров Евбея и Егейските острови. Островите представляват остатъчни земи от някогашна суша, която през плейстоцена е свързвала Балканския полуостров и Мала Азия. Между планинските масиви на континенталната част се простират речни котловини и крайморски равнини, най-обширна от които е Атика.

Характерни явления тук са честите земетресения. Най-опустошителни от тях са Йонийското /1953 г./, Тесалийското /1954 г./, Додеканезкото /1956 г./, Родоското /1957 г./ и др. На остров Тера от групата на Цикладските острови има действащ вулкан -Санторин.

Полезни изкопаеми. Полезните изкопаеми в Гърция са разнообразни, но повечето от тях са в ограничено количество. Страната разполага с известни запаси на лигнит /5,5 млрд. т/, съсредоточени в няколко основни басейна - Леринско-Птолемайско-Козански, Серски в Северна Гърция, остров Евбея в Централна Гърция и Мегалополиски на полуостров Пелопонес. Кафявите въглища /40 млн. т/ са разпространени в района на Олимп и на остров Евбея. В шелфа на остров Тасос са открити залежи на нефт и природен газ.

Разработват се висококачествени железни руди, съдържащи до 50 % метал. Главните находища са на островите Серифос, Китнос и Кея /Цикладски архипелаг/, в Средна Гърция /Ларимна, Лаврион/, на остров Евбея и в Южен Пелопонес. Залежи на пирит с високо съдържание на сяра се намират на Халкидическия полуостров /Касандра/. Манганови запаси има в Македония и Пелопонес, а хромови - в Тесалия /Домокос/ и в басейна на р. Алиакмон.

Гърция притежава големи запаси на боксит с относително високо качество. Находищата му са около Парнас, на островите Аморгос, Самос и Евбея, при Лерин /Флорина/ в Егейска Македония. Залежи на магнезит се срещат на островите Евбея и Лесбос^ в Халкидическия полуостров и Егейска Македония. Оловно-цинкова руда е открита в Западна Тракия и на полуостров Атика /Лаврион/. Срещат се още уранови руди /Еритрария, Сяр/, молиб-. денови и никелови руди /Ларимна/.

Световноизвестен е гръцкият мрамор, добиван около Атина и на полуостров Пелопонес /Триполис, Ераки/, в Северозападна Гърция /край Янина/, в Западна Тракия /при Кавала/, на остров Тинос и др.

Добиват се още барит /островите Милос и Кимолос/, сяра /Тасос/ и др. На остров Наксос /Цикладски архипелаг/ се намират едни от най-големите в света запаси на доброкачествен шмиргел.

Климат. . Климатът в Средна и Южна Гърция е средиземноморски, с мека и влажна зима, с горещо и сухо лят. В северните части на страната той е преходно-средиземномор-ски. Средните юлски температури на юг са около 28 градуса, а на север поради засилване на континенталното влияние 24 градуса. Зимата е топла и дъждовна, със средна януарска температура 4 градуса в Северна и 11 градуса в Южна Гърция. Количеството на валежите намалява от северозапад на югоизток, като по склоновете на планините средните годишни валежи са между 1200-1400 мм, а в равнинните области - 350 мм. Сняг пада рядко.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социално-икономически и културни региони на Гърция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.