Социално-икономически анализ на община Троян


Категория на документа: География"Елматех" АД е основано през 1991 г.

Фирмата е специализирана в производство на асинхронни двигатели със спирачка за телфери и подемни машини вибратори помпи за вода.

"Унитех" АД

Фирмата е създадена през 1963 г., като основното й производство е строителна техника и машини за довършителни работи - фамилия иглени, кофражни и таблени вибратори, крикове, тирфори, паркето-разкройващи и шлифовачни машини, мозаечно-шлифоващи машини, мозаечни машини и други.

"Унитех" изнася изцяло продукцията си в страните от Европейския съюз, балканските и арабските страни, Далечния изток и Латинска Америка.

6. Проблеми и тенденции

Демографските проблеми на община Троян са свързани с цялостното й социално-икономическо развитие. Те се отнасят до протичащите процеси и формираните структури на населението - отрицателно естествено възпроизводство и влошена възрастова структура на селското население.

Тенденциите в развитието на населението са: намаляване на общия му брой, застаряване на населението, повишаване на образователното равнище.

В индустрията доминираща е частната форма на собствеността.

В секторно-отраслов аспект се открояват няколко отрасъла, в които частната форма на капитала е над 95%. Такива отрасли са "Селско стопанство", "Търговия и ремонтни услуги", "Транспорт" и др.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социално-икономически анализ на община Троян 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.