Социално-икономически анализ на община Троян


Категория на документа: География
Социално-икономически анализ на Община Троян

(Курсов проект)

План:

1. Научна литература ................................................................ стр. 3
2. Оценка на географското положение .................................. стр. 5
3. Природно-ресурсен потенциал ........................................... стр. 6
4. Демографски потенциал ....................................................... стр. 8
5. Стопанска специализация на общината ........................... стр. 10
6. Проблеми и тенденции .......................................................... стр. 13

1. Научна литература
* Сайт на Община Троян
* Общински план за развитие на Община Троян 2007-2013г.
* Туризъм в Троян и Троянския Балкан - http://www.troyan-bg.com
* Национален статистически институт
* http://www.domino.bg
* http://www.kalinel.com
* http://www.lessoplast.com/
* http://actavis.hit.bg
* http://business.troyan.bg
* http://www.elmatech.eu/bg
* http://www.vinprom-troyan.bg

2. Оценка на географското положение

Община Троян се намира в Северния централен икономически регион на Република България и е една от съставните общини на Област Ловеч. Център на общината е град Троян. Той лежи върху богато терасираните брегове на река Бели Осъм, в северното подножие на Троянско-Калоферския дял на Стара планина, недалеч от Троянския проход, на 400 м надморска височина. Географското положение създава условия за добри транспортни връзки.

През Троянския проход удобен шосеен път го свързва с Южна България. Удобни пътища свързват Троян с околните общини, столицата и главните градове на България. Разстоянието до София е 160 км, а до Варна - 300 км. Троян е крайният възел на железопътна линия - Свищов-Левски-Ловеч-Троян. Най-близките граждански летища са Горна Оряховица (105 км) и София (170 km). Най-близкото речно пристанище е Свищов (110 км), най-близкото морско пристанище - Бургас (245 км).

Съседни общини са: Ловеч, Севлиево, Априлци, Карлово, Тетевен и Угърчин.

Общината се състои от 38 населени места с територия 888 850 кв. м площ.

3. Природно-ресурсен потенциал

Троян се слави не само с красивата си природа, но и със своя благоприятен умерен климат. Климатът в района е преходен - от умереноконтинентален към планински - съчетание на дъждовна пролет, топло лято, слънчева есен и мека снежна зима. Средната годишна температура е малко по-ниска от средно годишната за Северна България. Лятото не е така горещо, а зимата е подчертано по-мека. Тук октомври е по-топъл от април, а амплитудите са значително по-малки. Всичко в температурните отношения говори за един преходен климат от континенталния към планинския. Валежите са над средните за страната. Снеговалежните дни в Троян достигат 30 с дебелина на снежната покривка до 60 сантиметра. В планината сняг започва да вали от ноември до края на април, а се задържа до юли. Сравнително меката зима и прохладното лято в долината способстват за развитието на града в един всепризнат полупланински курорт.

Троянският край има твърде сложен релеф. Той е предимно планинско-хълмист. Тук съжителстват части от Главната старопланинска верига с гънките на Предбалкана. На юг от града като естествен декор се издига Троянската планина - част от Троянско - Калоферския дял на Стара планина. В непосредствена близост около град Троян се издигат няколко рида и височини като Турлата, Търнето, Буковец, Къпинчо и Калето. Най-високо се издига билото на Троянска планина, увенчана с много върхове, между които са Голям Купен - 2169 м. и връх Амбарица - 2166 м. Човек застанал на върха може да се любува на Дунавската равнина или на Карловската котловина и Средна гора.

През община Троян минават две главни реки - Черни и Бели Осъм, водещи своето начало от Троянската планина. Непосредствено северно от град Троян те се сливат и образуват река Осъм, което име тя носи до вливането си в Дунав. За главна река се приема река Черни Осъм поради по-голямата й дължина.

Почвената покривка в Троянско е представена от сиви горски почви. Те са се развили в областта на дълбоко нарязания релеф на предбалканските вторични структурни форми при наличието на дъбова горска растителност. Подходящи са за отглеждане на пшеница, ечемик, овес, царевица, слънчоглед и фуражен грах. При благоприятни микроклиматични условия върху тях се развиват добре лозя и някои овощни видове - сливи, круши, ягоди и касис. Терасите в долините са покрити с плодородни алувиални (наносни) почви, подходящи за отглеждане на зеленчуци, ягоди, овощни градини, царевица, цвекло и др. С изкачване във височина под влажните букови гори се появяват петна от кафяви горски почви, които на височина над 1000 метра заемат обширни пространства. Тук по тях се засаждат предимно картофи, овес, малини. По плоското било на планината при наличието на тревна растителност са развити планинско-ливадните почви. Тази вертикална смяна на почвената покривка е тясно свързана с развитието на релефа във височина и с вертикалното климатично зониране. В Троянско преобладава и кафявата-глинеста почва, която е основен материал за развитието на грънчарството.

Троянският край е един от богатите горски райони на нашата страна. С гори са покрити почти изцяло северните склонове на Троянска планина и Предбалкана. Богатството на гори е причина за добре развитата дърводобивна и дървообработваща промишленост. Най-голямо разпространение в по-ниските места имат дъбът, габърът, ясенът, тополата, а над 800 метра височина - буковите гори. От 1500 метра височина нагоре се срещат предимно елата, бялата мура, смърчът, а най-високо - клекът и боровинките.

4. Демографски потенциалСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социално-икономически анализ на община Троян 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.