Резерват "Юлен"


Категория на документа: География


ФЕГ "АНТОАН ДЬО СЕНТ ЕКЗЮПЕРИ" гр. Пловдив

ДИСЦИПЛИНА: "ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА"

ТЕМА: РЕЗЕРВАТ "ЮЛЕН"

ИЗГОТВИЛ:
ПЕТЯ КАНТАРЕВА
11З КЛАС, № 19

гр.Пловдив, 2012г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Създаване и предназначение на резервата
стр. 3
2. Географско положение, геоложки строеж, релеф
стр. 3
3. Климат и води
стр. 4
4. Василашките езера
стр. 5
5. Флора
стр. 8
6. Фауна
стр. 9
7. Исторически и културни забележителности
стр. 10
8. Място за почивка и отдих
стр. 11
Използвана литература
стр. 12


1. Създаване и предназначение на резервата

"Юлен" е името на резерват, разположен в Национален парк "Пирин". Създаден е през 1994г. със заповед № РД-223 от 26.08.94 на Министерството на околната среда и има територия с площ 3156 хектара.

Целта на природния обект е да се запазят и да се наблюдава растежа без човешка намеса на образци от горски, субалпийски, и алпийски екосистеми върху силикатна скална основа и находища на редки, застрашени и ендемични животински и растителни видове. Основна задача на резервата е също защитата на растителните и животински видове, които се срещат там.

Резерватът позволява да се съхранят, наблюдават и изследват всички характерни форми на алпийския релеф и най-вече ледникови и следледникови форми, образувани през плейстоценското захлаждане на климата.

2. Географско положение, геоложки строеж, релеф

"Юлен" се намира между 1600 и 2850м надморска височина. В резервата могат да се видят различни скални форми образувани вследствие промяната на климата. В геоморфоложката структура на района са добре изразени глациални и периглациални форми, образувани през плейстоценското захлаждане на климата.

Основната скала е представена от гранити,
гранитогнайси, кристалинни шисти и само в Стражишкия циркус има наличие на ултрабазични скали от карбонатно - силициевата свита.

3. Климат и води

Климатът е планински. Вегетационният период на растителността е къс от 100 до 130 дни. Почвите са кафяви горски, планинско-горски тъмноцветни и планинско-ливадниСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Резерват "Юлен" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.