Португалия


Категория на документа: ГеографияНай-дъждовни са месеците от ноември до март, а с най- малко валежи са юли и август. В голяма част от територията на страната има ясно изразен по-кратък или по- продължителен сух период, който съвпада с периода на по-високите температури и това води до недостиг на почвена влага в редица области на страната.

На о-ви Мадейра годишните валежи са около 700 мм , а на Азорските острови достигат 800 мм. В планините, където на височина 800-1000 м се разполага " поясът на облаците", годишните валежи са около 2500-3000 мм, а по крайбрежието - 1400 мм на западните острови до 700 мм на източните.Въпреки големите валежи, островът изпитва недостиг на вода. Това се обяснява с голямата водопропускливост на вулканичните скали, в които бързо се просмукват дъждовните води.Близо до ѝ Азорските острови се разполага устойчива област на повишено атмосферно налягане- Азорският антициклон, оказващ влияние на климата на Западна Европа и Северна Африка.

* Температура

В Португалия липсват обичайните ленти горещини, средната юлска температура на въздуха в равнините се изменя от 19° С на север до 25° С на юг, а в планините лятото е по-хладно с 2-3° С. Зимата е топла, мека със средни януарски температури в равнините от 8° до 11° С, а в планините до 3-5° С. Годишните температурни амплитуди са по-малко по крайбрежието, отколкото във вътрешността на страната. Измерени от крайбрежието към вътрешността температурите варират между 12° С и 7° С през януари, и между 17° С и 28° С през юли.Годишната изотерма ат 15° С преминава приблизително по средата на територията. На юг от р.Тежу вегетационният период продължава почти непрекъснато. Температурните условия спомагат за узряването на всички основни субтропични селскостопански култури.

На острови Мадейра средните температури по крайбрежието са 15° С през януари и около 22° С през юли. На Азорските острови средната януарска температура е 14° С, юлската е около 20° С.

* Климат и земеделие

В по-голямата част от територията на континентална Португалия дъждовете са максимални през студения период, а през горещия период съществува воден дефицит.това оказва решително и не много благоприятно въздействие върху голям брой земеделски култури, чието отглеждане се нуждае от по-подходяща комбинация между температура и валежи.

Концентрацията на валежи, в един сравнително къс период, предизвиква в някои региони воден излишък в почвения слой, което оказва негативно влияние върху неполивните култури. Това създава пречки и изисква допълнителни технически работи за дрениране на площите.

От друга страна, липсата на дъждове през горещия период е крайно неблагоприятно за културите , които в своето развитие имат нужда от повече вода и се появява необходимостта от изкуствено напояване. В регионите, където изкуствено напояване не е възможно и едногодишните култури се развиват основно през зимата и пролетта , голяма част от реколтата, която не е добре адаптирана към тези услови, се поврежда.

Климатът е изключително благоприятен за дървесните и храстовидните култури, типични за средиземноморските региони, като маслините , лозята, различни овощни култури, корков дъб и други.

Природни зони

В природната диференциация на Португалия се обособяват няколко разновидности на еколого-климатичните услови:

Атлантически (А), характеризира се с дъждовен и влажен климат, зимата е умерено студена, лятото е мозотермично и с подходящи екологични условия за летен дъб;

Термоатлантически (гранчен) (Ar), характеризира се с океански климат, повече или по-малко дъждовен и мезотермичен и подходящи екологични условия за островен бук;

Оро-Атлантичести (ОА), характеризира се с влажен климат, студена зима, мезотермично лято и с подходящи екологични условия за бреза;

Еумедитерански (М),характеризира се със средно количество валежи , зимата е мека, лятото сухо и много горещо, и с подходящи екологични условия за бадеми и рожкови;

Иберийски (I), характеризира се с континентален климат, малко валежи , зимата е топла, лятото е много горещо и с подходящи екологични условия за пиренейски дъб и каменен дъб.

Води

Речната мрежа на страната е гъста. Нейният характер се определя от особеностите на релефа и ландшафтните зони. Главни реки са Миню, Дору, Тежу и Гуадиана (табл. № 4). Тези реки влизат в числото на големите на Пиренейския полуостров.
Табл. № 4
Главни реки в Португалия
Река
Извор
Устие
Водосборен басейн (км2)
Дължина
(км)

Плавателен участък (км)
Миню
Сера ду Мейра, Испания
КаминяСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Португалия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.