Португалия


Категория на документа: География


24,2
34,0
28,3
Под 200
28,9
63,0
43,1
Общо
100,0
100,0
100,0


Най-голямо значение за земеделието има т земите с надморска височина до 700 м, т.е. почти всички земи на юг от р. Тежу. В региона Тразуж-Монтиш и някои части на регионите Ентре Дору и Миню, и Бейра Интериор, където обработваемата земя е малко, за земеделски цели се използват и места с по-голяма надморска височина(табл. № 2). Преобладаващите терени са със значителен наклон , които до голяма степен ограничава пригодността на земите за земеделско използване. Пресеченият релеф, малките площи на отделните участъци и плитките почви налагат използването на по-специална техника за обработването на земята и прибирането на реколтата.
Табл. № 2
Основни планини в Португалия
Планини
Надморска височина /в метри/
На север от р.Дору

Лароку
1527
Жереш
1508
Монтезиню
1340
Пенеда
1374
Марау
1416
Ногейра
1320
Падрела
1148
Между р.Дору и р. Тежу

Ештрела
1993
Асор
1342
Монтемуру
1381
Гардуня
1227
Лоза
1205
Карамулу
1075
На юг от р.Тежу

Саул МамедеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Португалия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.