Португалия


Категория на документа: География


135 105
13
83
Алгарве
1
4 955
395 208
16
84
Азорски острови
1
2 333
241 101
19
156
Острови Мадейра
1
801
244 098
11
54
Общо
30
92 076
10 605 870
308
4 260


Държавно устройство. Португалия е република с ограничени пълномощия на президента, избиран за 5 години. Законодателен орган е Събрание на Републиката (еднокамарен парламент, избиран за 4 години). Изпълнителната власт се състои от правителство, начело с премиер-министър. Президент на страната е Анибал Каваку Силва, а министър-председател Педру Пасуш Коелю. Основни политически партии: Социалистическа партия, Социалдемократична партия, Народна партия, Ляв блок, Партия на Зелените.

Парична единица- EURO (от 2002 г.)

Стопанство

БВП 159 млрд. USD (2000): селско стопанство 4 %, промишленост 36 %, услуги 60 %. Добив на волфрамов концентрат, пирит, уранова, калаена руда, желязна руда, въглища, каолин; корк (на I място в света). Текстилна, хранително-вкусова (вино, зехтин, рибни консерви) промишленост. Черна и цветна металургия (мед, калай, алуминий), машиностроителна (кораби), електротехническа, химическа, нефтопреработваща, нефтохимическа, циментова, порцеланово-фаянсова, керамична промишленост. Цитрусови, маслинови насаждения, лозя. Пшеница, царевица, ръж, картофи. Едър и дребен рогат добитък, свине. Риболов. Туризъм. 2850 km жп линии, 68 732 km шосета, 80 km петролопроводи, 700 km газопроводи, 1,1 млн. бр.р.т. търговски флот, 66 летища (1999).

Португалия прави опити за членство в Европейския съюз още през 60-те години, но приемането и се забави с повече от двайсет години. Една от най- важните пречки е авторитарния режим на Антониу де Оливейра Салазар, който изолира страната от модела за развитие на Западна Европа. Упоритият му отказ да даде независимост на колониите въвлече Португалия в скъпоструващи войни с африканските държави, които я разоряват.Държавата води най- продължителните колониални войни на XX век. Когато диктаторът е свален, молбата за членство на Португалия най- сетне е одобрена- през 1977 г., 4 месеца преди да бъде одобрена молбата на Испания. Преговорите завършиха 9 години по- късно.

Според доклада на Комисията през 1978 г. БВП на глава от населението в Португалия през 1977 г. Е 824 долара, в Ирландия 1420 долара, в Германия 3520 долара. Жизненото равнище е ниско, условията за живот лоши. 1/3 от населението страда от протеиново недохранване, сериозни са проблемите в здравеопазването, както и жилищния проблем. Част от населението, главно в провинцията, не разполага с нормални жилища, според стандартите на развитите страни. Образованието е незадоволително, 30 % от португалците над 10- годишна възраст са неграмотни. Сериозни са празнотите, предимно структурни, в образованието в селските райони.

Слабо развитие на страната не се характеризира единствено със слабите приходи. Общата производителност на икономиката, т.е. вътрешната продукция на всеки зает работник се намира на много по- ниско равнище от нормите в Общността и най-вече в земеделието.

Земеделието формира 14 % от БВП, и същевременно се внася земеделски продукти. Изостаналостта на португалското земеделие се появява в слабата механизация, недостатъчното използване на нововъведения, ниската производителност на труда, невисоките добиви на селскостопанските култури, в преобладаващите форми, използвани в стопанството.

Главна пречка в развитието на земеделието е неговата социална структура: господство над едрото земевладение е неговата социална структура: господство на едрото земевладение(предимно на юг от р. Тежу), голямата раздробеност на земеползването, голямото количество селяни без земя, широкото разпространение на многостепенната и краткосрочна аренда и натуралното плащане на аренда, огромният брой наемни селскостопански работници. Едър собственик на земя е католическата църква. Около 80% от селяните нямат или имат малко земя. Половината от тях притежават 4,3% от земята, а 0,4% от латифундистите- над 44% от нея.

Конкурентоспособността на португалските продукти, с някои изключения, е ощетена и явно недостатъчна. Лошото качество на продуктите тежи върху способността им да се конкурират на вътрешния пазар. Страната изпитва остра нужда от квалифицирана работна ръка и се измъчва от ниската производителност и слаба конкурентност. Отбелязват се затруднения в управлението на бинома на потребление- инвестиции. Безработицата надхвърля 15%, инфлацията за първите 6 месеца на 1977г е 32%. Дефицитът в търговския баланс- 1,2 млрд. долара през 1977г.

70 предприятия дават заетост на повече от 1000 работника. Съществува държавен сектор в големите предприятия. Държавата има монопол върху: военната промишленост, рафинериите и петрола, нефтохимическата промишленост, черната металургия, производството на торове и цимент, банковото и застрахователното дело.Туризмът има нужда от друга политика на развитие.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Португалия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.