Португалия


Категория на документа: ГеографияРеферат
за
Португалия

Десислава Милчева

X a клас, № 7

Португалия
Държава в Южна Европа.
Площ: 92 391 km2
Население (брой): 10,0 млн. души
Столица: Лисабон
Официален език: португалски
Религия: католици (90 %)
Официален празник: 2 април
Парична единица: евро (до 2002 ескудо)
Административно деление: 2 автономни области (Азорски острови и Архипелаг Мадейра) и 22 окръга

Географско положение, граници и големина

Португалия разположена в югозападната част на Пиренейския полуостров и заема около 1/6 от неговата площ. Простира се между 36° 57' 39'' и 42° 09' 08'' с.ш. , и 6° 11' и между 9° 29' 51'' з.ш. Включва също така Азорските острови и острови Мадейра в Атлантическия океан. Територията на страната е 92 хил. км2 от тях 3,4 хил. км2 се пада на островите.Разстоянието от континенталната част на страната до Азорските острови е 1 500 км, а до острови Мадейра - 650 км. По суша тя граничи единствено с Испания.Общата дължина на границите е 2 047 км ,от тях с Испания - 1 215км . Това до голяма степен предопределя нейното значение като основен търговски партньор за Португалия.

Португалия е средиземноморска страна по своята природа, атлантическа поради своето местоположение. Тя е разположена в субтропичния пояс. Максималното й простиране в посока север-юг 561 км, а посока изток -запад - 218 км. Това уникално разположение по меридиана благоприятства развитието на земеделието и позволява отглеждането на разнообразни средноевропейски и южноевропейски растителни видове.Понеже заема най- западната част на Пиренейския полуостров, нейният средиземноморски климат значително се смекчава от близостта на Атлантическия океан.

Португалия има важно стратегическо положение в югозападната част на Европа. Тя е кръстопътя на важни морски пътища, съединяващи европейските пристанища с пристанищата на другите континенти , на първо място Африка, а също Южна и Северна Америка. Това играе особено важна роля в развитието на страната в епохата на Великите географски открития и позволява на страната да създаде обширна колониална империя. 832- та км отворено към Атлантика крайбрежие играят много по- голяма роля, от колкото 1 215-километровата граница с Испания.

Регионален анализ и оценка на прородно-ресурсния потенциал на Португалия

При анализ на природно-ресурсния потенциал на една страна се вземат предвид две основни групи фактори - едни до голяма степен статични, а други - динамични. На първо място са релефът и почвената покривка , осигуряващи физическата база за осъществяването на агропроизводствената дейност и на второ място - влаго-топлинните условия, без които е невъзможно производството на открито, каквото по същество е земеделското производство.

Релеф

За територията на Португалия е характерен разнообразен релеф- низинен, равнинен, хълмист и планински.Средната надморска височина е 370 м. В страната преобладават площите с малка надморска височина: 71,4 % от територията на страната е с надморска височина до 700 м. Контрастите на релефа са различни на север и на юг. Като разделителна линия се приема р.Тежу. По този начин Португалия се явява разделена според особеностите на релефа на две части, които са не само различни, но и напълно противоположни. Югът притежава 63% от територията с надморска височина до 200 м, и е районът с просторни равнини обградени от планини, средно високи плата , речни долини, ниски планини и само една е планинската верига с височина над 1 000 м (Сау Мамеде 1 205 м). На север, обратно, 46,9% от територията е с надморска височина над 400 м (табл. № 1). Високите земи с надморска височина над 1000 м са широко разпространени , дори до 50 км от морето.Най-висок в континенталната част е връх Сера-да-Ештрела (1 993 м ). Ниската зона е разположена по крайбрежието с изключение на триъгълника Шпиню-Куимбра-Кабу да Рока.

Табл. № 1
Височинни пояси в Португалия
Надморска височина(м)
На север от р.Тежу(%)
На юг от р. Тежу(%)
Португалия (%)
Над 700
19,7
0,2
11,6
400-700
27,2
2,8
17,0
200-400Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Португалия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.