Пирин


Категория на документа: География


ӿ Възстановителни работи на деградирали площи в резултат на навлизане на автомобили - за м.Пикника, м. При чешмата, м. Моста и др.
ӿ Оформяне на специален достъп до Байкушевата мура - ПР Вихрен, с цел провеждане на възстановителни мерки срещу туристическата деградация на почвата, утъпкване и оголване на кореновата система на дървото.
ӿ Възстановителни мерки в парков район Безбог на участъци от път и ски-писта.
⇒ Разсредоточаване на обектите за отдих, спорт и др., с цел ограничаване на туристическото натоварване в традиционно посещавани места.
⇒ Определяне паркоместа, палатъчни лагери, места за разстилане.

4. Мерки по защита, управление и планиране на ландшафта, насочени към намаляване на въздействието на антропогенните ландшафти върху посетителите:
⇒ Разрушаване и почистване или реконструкция на изоставени и ненужни сгради - бивши обори,изоставени обслужващи сгради на държавните лесничейства, стари дървени бунгала, паянтови навеси на пастирите - м. Загаза, м. Икрище, около хижа Яворов, над хижа Пирин и др.
⇒ Оформяване, ремонт и реконструкция на обектите и архитектурните елементи, обслужващи туризма и посетителите. Въвеждане на ограничителни режими.
ӿ Изграждане на навеси за пастирите от естествени материали с архитектурни решения, вписващи се в средата.
ӿ Естетизиране на околните пространства на хижите и организация на териториите за нуждите на туристическия поток. Създаване на по-добри санитарно-хигиенни условия.
ӿ Оборудване на маршрутите, рекреационните центрове и елементите на отдиха с унифицирани архитектурни елементи от цялостната информационна система на парка;
ӿ Въвеждане на ограничителен режим за леки автомобили, извън тези за нуждите на парковата администрация, охраната, бърза помощ и противопожарна техника. Обслужването на посетителите да става с организиран парков транспорт.
ӿ Възстановителни работи на деградирали площи в резултат на навлизане на автомобили - за м.Пикника, м. При чешмата, м. Моста и др.
ӿ Оформяне на специален достъп до Байкушевата мура - ПР Вихрен, с цел провеждане на възстановителни мерки срещу туристическата деградация на почвата, утъпкване и оголване на кореновата система на дървото.
ӿ Възстановителни мерки в парков район Безбог на участъци от път и ски-писта.
⇒ Разсредоточаване на обектите за отдих, спорт и др., с цел ограничаване на туристическото натоварване в традиционно посещавани места.
⇒ Определяне паркоместа, палатъчни лагери, места за разстилане.

Използвана литература:
1. http://pirin.bg/
2. План за управление на НП Пирин
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пирин 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.