Основни понятия в ГИС


Категория на документа: География


аудитория. В повечето случай това става чрез използването на карти, като други
алтернативи са използването на диаграми и отчети.

Организация на проекта в ArcView

ArcGis използва ГИС модели на данни за изобразяване на географски
характеристики в съчетание с необходимите инструменти за тяхното създаване и
последваща обработка. Създадените файлово-базирани модели включват ГИС
datasets(контейнери), като coverages, shapefiles и др.
ArcGis се състои от три модула:
ArcMap - за всякакви задачи свързани с карти: картографиране, анализ,
редактиране;
ArcCatalog - приложение за управление на геопространствени данни, за
записване и разглеждане на файловете свързани с проекта, както и за управление
на мета данните;
ArcToolbox - използва се конвертиране на данни и за извършване на анализи.
Shape файловете са най-често срещаният формат за представяне на
векторни данни в ArcGIS. Векторните данни използват точки, линии и полигони,
за да представят елементи на картата.
Shape файлове се създават от Esri като формат, с цел да представят векторните
данни в ГИС в
опростен формат в сравнение с техният аналог Coverages, използван в ArcInfo.
Слоят е основната единица на географското представяне на картата
показващ набор от свързани географски данни.
За създаването на слоеве в ArcGis може да се използват Shapefile, Feature
Class или Layer.
Слоят се съхранява като част от дадена карта или като отделен файл с
разширение ".lyr"
Примерни начални действия при създаването на нова гео база данни с ArcGis
1. В Windows Explorer създаваме нова папка с името на проекта, в която ще се
съхраняват всички ресурси по проекта;
2. Стартираме ArcCatalog;
3. Правим връзка със създадената папка;
4. С десен бутон върху нея стартираме NewPersonal Geodatabase
5. Задаваме име на тази Геобаза данни
6. Последователно определяме Обектните контейнери (Feature DataSet) за тази база
данни:
7. Задава се име;
8. Определя се Координатната система за хоризонталите и вертикалите;
9. Последователно определяме и създаваме слоевете (Feature Class, ShapeFile,
Layer) на контейнерите (Feature DataSet).
10. Определят се атрибутите на тези обекти както и типът на данните за тях;
11. Стартира се ArcMap
12. Добавят се необходимите елементи от базата
13. Извършват се редакции
14. Записва се текущия проект
Типове данни в ArcGis
*Text (до 64000 символа),
*Short Integer (цяло число от -32,768 до 32,767),
*Long Integer (от 2,147,483,648 до 2,147,483,647),
*Float (десетична дроб от -3.4E38 до 1.2E38). При този и следващия тип трябва даСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни понятия в ГИС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.