Основни понятия в ГИС


Категория на документа: География


могат да бъдат използвани за:
• обработка на данни за различни природни среди;
• избор на места за нови населени места и стопански обекти;
• моделиране и анализ на екологични процеси, с цел проследяване на
тенденцията на развитието им;
• използване на резултатите за вземане на решения за управление на качеството
на околната среда.
В областта на горското стопанство ГИС могат да бъдат използвани за :
• планирането на горски насаждения;
• защита на критичните животински и растителни видове;
• прокарването на пътища;
• изработването на карти за добив на дървен материал.
В областта на геологията ГИС могат да бъдат използвани за :
• за тримерно статично и динамично моделиране и визуализиране на строежа на
залежи;
• автоматизирано създаване на многослойни детайлни карти.
В областта на икономиката ГИС се използват главно в две направления:
• за анализ икономиката на околната среда;
• за развитие на икономиката.

Модели за представяне на данни в ГИС

Онагледяването на пространствените данни в ГИС става чрез
използването на два основни модела:
*растерен
*векторен
Растерните модели представят обектите като съставени от точки (клетки или
пиксели), обикновено квадратни, с еднакъв размер, но с различен цвят и
интензитет. Примерни формати за представяне на растерни данни (не само
геопространствени ) са:
TIFF (Tag Image File Format)
GIF (Graphics Interchange Format)
JPЕG (Joint Photographic Experts Group)
PS&EPS (Encapsulated Postscript)
BMP (Bitmap File Format)
PNG (Portable Network Graphics)
Векторните модели представят обектите с точки, линии и полигони, които
определят техните граници и положение, подобно на изчертаването им върху
карта.
Примерни формати за представяне на векторните данни са:
AI (Adobe Illustartor File)
CDR (Corew Draw File)
CGM (Computer Graphics metafile)
DXF(DWG) (AutoCad Files)
EMF (Enhanced Meta File)
EPS (Encapsulated PostScript File)
WMF (Windows Meta File)
Геометрично представяне на пространствени данни
Точките (Points) представляват наредени двойки от X,Y координати за задаване на
единичен обект. С точките се представят географски обекти, чиито размери на
картата съобразно мащаба са твърде малки, за да бъдат изобразени чрез линии илиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни понятия в ГИС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.