Основни понятия в ГИС


Категория на документа: География


поставят основите на канадската национална ГИС - първата работеща и до днес.
Създадена е с цел пълна инвентаризация и класификация на земеползването като
по-късно се доразвива и с други модули(за горско стопанство, дива природа,
туризъм и др).
През този период в Харвардския университет се разработва софтуер за
картографиране - SYMAP (за картографиране), CALFORM (за изчертаване на карти
на плотер), ODYSSEY (универсална ГИС, предшественик на ArcInfo).
Вторият период се свързва с реалната експлоатация на ГИС. Към края на
70-те години съществуват около 600 системи за работа с пространствени данни.
През този период на базата на изследвания, се коригират географски
позиции.
Осъществява се първото практическо използване на математическата
топология за явно дефиниране на пространствени връзки.
Разработва се стандарта DIME (Dual Independent Map Encoding) за кодиране
на улична мрежа.
Създават се бази от данни на уличните мрежи, използвани от системи за
навигация, диспечиране на
произшествия и т.н.
Третият период започва от средата на 80-те години и продължава до днес.
Свързва се с бурния прогрес на компютърната техника и технологии, както и с
това, че ГИС софтуер и продукти масово се публикуват в Интернет. Първата ГИС,
публикувана __________в Интернет, е GIS-L през 1992 г.
През 1994 г. са публикувани ESRI-L, MapInfo-L и първите карти. Тогава
се създава организациите Open GIS Consortium (OGC) и National Spatial Data
Infrastructure (NSDI).

Класификация на ГИС

универсални - най-известни от тях са:
• ArcInfo/Arcview, ArcCAD и WinGIS - на фирмата ESRI;
• MapInfo (на MapInfo)
• AutoCAD Map (на Autodesk)
• Intergraph (на Intergraph MGE)
• AtlasGIS (на Strategic Mapping)
• SICAD/open (на Siemens)
• SpanGIS и др.
специализирани ГИС - използват се в определена област:
• териториален кадастър (CADdy на ZIEGLER Informatics, Германия)
• за обработка на аероснимки (ERDAS Imagine)и т.н.
Според броя на измеренията, в които се представя информацията биват:
• 2D - двумерни
• 3D - тримерни
• 4D - четиримерни

Области на приложение на ГИС

ГИС намират приложение в много и разнообразни сфери - селско и горско
стопанство, икономика, промишленост, екология, демографски изследвания, селищно
планиране, прогнозиране на пазарни региони, метеорология, геодезия, геология,
археология и т.н.
В областта на изследването и опазването на околната среда и водите ГИССподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни понятия в ГИС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.