Организация и планиране на поддържането на зелените площи


Категория на документа: География


14. Организация и планирани на поддържането на зелените площи

Всички елементи на зелените площи в процеса на тяхното съществуване и използване се нуждаят от съответни грижи, които се отнасят към т.н. поддържане на зелените площи. То започва от момента на предаване на изградения обект (зелена площ) и продължава докато съществува. Поддържането е една непрекъснато повтаряща се дейност, осигуряваща необходимите условия за пълноценно изграждане и използване на зелените площи. Това се осъществява чрез:

* Основни ремонти;

* Текущи ремонти;

Те са насочени към предотвратяване или намаляване на износването на тези елементи; към запазване и подобряване на техния вид. Процеса на износването се характеризира с:

* Чисто физическо износване. На него са подложени всички невегетативни елементи на зелените площи (алеи, площадки, съоръжения за игра и т.н.). Поддържането има типичен ремонтно - възстановителен характер и средствата него възлизат на  20% от общите разходи. На физическо износване са подложени и вегетативните елементи. Измененията се определят в натурално - веществената форма на растителността, като се определят от биологичните особености и условията при които израстват и се развиват, но с увеличаване на декоративната стойност на растителността физическото износване е най-слабо.

* Морално износване

Фактори, влияещи върху разходите по поддържането:

1. Биоекологически фактори - работите по поддържането и тяхната повтаряемост зависят от биологическите изисквания на основните елементи на зелените площи; вида на декоративните елементи (рози, други цветя, храсти...) зависи от типа пространство (закрити полузакрити и открити); от съответните почвено-климатични условия и екологически условия.

2. Урбо-планировъчни фактори (обществено-икономически фактори) - значение има функционалното и териториалното разпределение на обектите:
* Зелени площи в населените места, паркове, градини, скверове;
* Зелени площи в извънселищни и крайселищни територии (лесопаркове, мелиоративни и защитени насаждения);
* Насаждения по улици, булеварди, входно-изходни магистрали.
По интензивност на подреждане зелените площи биват:
1. на селищни обществени зелени площи:

I. Категория - представително поддържане;

II. Категория - интензивно поддържане;

III. Категория - средно поддържане;

IV. Категория - слабо (частично) поддържане;
2. на лесопаркове:

I. Категория - интензивно поддържане;

II. Категория - средно поддържане;

III. Категория - частично (слабо) поддържане;
3. на дървета по улиците - няма толкова значение интензивността на поддържането, колкото състоянието им зависи от възрастта.

* До 12 години - интензивно поддържане;

* От 12 до 30 години - средно поддържане;

* Над 30 години - слабо поддържане;
Други фактори влияещи върху размера на разходите по поддържане - трябва да се отнесат освен участието на обектите по категории, така и големина на обектите и тяхната дисперсност (разпределението им в териториите на града).

3. Естетико - художествени фактори - баланс на територията в съответствие с нормативната структура на елементите, тяхното процентно съотношение по площ средно за единица обект (1 дка.) изразява структурата на зелените площи.

Доминиращ дял от вегетативните елементи на зелените площи има тревата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация и планиране на поддържането на зелените площи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.