Морфографска характеристика


Категория на документа: География


Софийски университет "Св.Климент Охридски"

Морфохидрографска характеристика
на картен лист К-9-33-Г-б
(Долни Раковец)

Изготвил:

Никен Лапантова
Втори курс География
Фак. номер 5073
Долни Раковец е село в България, област Перник, община Радомир. Разположено е почти в средата на Радомирското поле на северозапад в подножието на хълма "Острица", като средната му надморска височина е малко под 640 м. То е застроено изцяло върху равен, хоризонтален терен, без наличието на издигнати форми (хълмове, баири, могили) или пресичащи го валози, оврази и дерета. Макар и в непосредствена близост, споменатият хълм с височина до 758 м, не влиза в територията на това село. На около 1 км от него, южната част на долнораковското землище се пресича от река Арката. Най-близкото населено място до с. Долни Раковец е намиращото се на около 150 м на североизток село Стефаново. Почти на изток е с. Друган, а малко по-далече на югоизток е с. Владимир. От юг съседни са селата Кондофрей и Чуковец, а на запад се намират с. Бобораци и с. Негованци. Районът на Долни Раковец, като част от Радомирското поле, е от групата на т.н. "високи полета на Западна България" и е второто по горното течение на р. Струма след Пернишкото поле. Околността му е заобиколена от редица планински масиви, които се явяват като западния дял на Средногорския орогенен (планински) пояс на страната. На изток е планината Голо бърдо, а на югоизток и юг се издига Верила планина, докато на югозапад-запад се възвишава Конявската планина. От запад е Земенската планина, а на североизток и север се спускат полегатите склонове на ниските и заоблени планини Рудина и Черна гора. Общата площ на землището на с. Долни Раковец е малко над 13000 дкр.

Главна река- Основен отводнител на района е река Арката, която започва началото си от западните склонове на Верила при селата Горна Диканя и Дрен, като се явява ляв приток на р. Струма и се влива в нея близо до с. Поцърненци. Дължината ѝ е 37 км, а средногодишният ѝ отток в района на Долни Раковец е 1,5 куб.м/сек. Коритото на тази река е основно коригирано, като от двете страни на новото русло са изградени диги. В непосредствена близост източно на селото протича малката рекичка Банска (още Барата или Топлика), която извира от Голо Бърдо и е ляв приток на р. Арката. Точно там на 50-60 м от последните къщи блика от 9 извора минерална вода с общ дебит няколко десетки литра в секунда (40-50) и температура 32-34 градуса. Образувани са малки езерца и местните жители наричат това място "окното". Тази вода идва от дълбочина около 600-700 метра и е с високо съдържание на карбонати (варовита), има лечебни свойства към редица заболявания и с част от нея е водоснабдено селото. Макар и карстова по характер, тази минерална вода е природно богатство на Долни Раковец и целия район и е належащо изготвяне и осъществяване на програма за най-разумното и практичното ѝ многоцелево употребяване. Площта на водосборният басейн на реката е 349 км2, което представлява 2,02% от водосборния басейн на река Струма. Реката отводнява почти цялата Радомирска котловина, югозападните склонове на планините Голо бърдо и Витоша, северозападните на Верила и северните склонове на Конявска планина.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Морфографска характеристика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.