Латинска Америка


Категория на документа: География


Латинска Америка-тя отразява особеностите на владеене на земята колониалния период,като най-голяма площ заема райони с традиционно аграрно стопанство които работят преди всичко за задоволяване на собствените потребности.Едва последните три десетилетия започва да преобладава планационитя тип стопанство с производство на захарна тръстика,кафе,какао и др.Те осигуряват 50% експорта на земеделските продукти региона.Дълго време региона се приемал като символ на Моно културата в земеделието съобразена с климатичните условия на съответните географски ширини.Големите плантационни стопанства се наричали латифундии и точно те са носители на т.нар.,,Зелена революция ''в аграрното стопанство типичен представители за региона са Аржентина,Парагвай,Уругвай,Мексико,Чили и Бразилия.Региона е на второ място след Азия по % нарастване на земеделската продукция.
Азия-Най-бързо развиващия регион включително и сектора на земеделието.Аграрното стопанство се характеризира с недостиг на обработваема земя,проблема е най-силно изразен в Китай,Япония и Индия,като цяло земеделските стопанства многоотраслови с различна степен на стоковост и различно ниво на техническа обезпеченост. Съществуват територии в които доминира екстензивния начин на развитие на стопанството и др.региона при които интензификация е на изключително високо ниво. Съществуват и региони в които почвено-климатичните условия позволяват отглеждането на 3 и дори 4 реколти в рамките на един и същи сезон и дори на една и съща култура.Основна култура в стопанството е ориз,втората по разпространение е чая,и на 3-4 място са пшеницата и царевицата.С най-висока степен на стоковост са земеделските стопанства в Япония,Корея,Сингапур,Тайланд и източните територии на Китай.В региона е много добре развито и крайградското земеделие с доминиране на зеленчуковите и млечни пояси.
Австралия и Нова Гвинея-развива се фермерския тип земеделие с висока степен на интензификация и с доминиране на животновъдството.В някои неблагоприятни вътрешни територии на Австралия се практикува пасивното животновъдство.В растениевъдството доминира зърне производството и зеленчукопроизводството.
Африка-отличава се с най-ниска степен на развитие на аграрното стопанство и много висок дял на заети в него.В много от държавите аграрното стопанството е и основния стопански отрасъл.В териториално отношение са се оформили различни специализации например в северна Африка се развива зеленчукопроизводството и обущарството,в източните части на територията в региона се отглежда култури като какао,кафе,памук,палмово дърво и др.В южна Африка специализира най-вече захарна тръстика,тропически плодове,също така и технически култури.Производството на аграрното стопанство не задоволява нуждите затова има продоволствени проблеми.
Северна Америка-Структурата на аграрното стопанство в региона е животновъдно-растениевъдна. Произведената аграрна продукция в него може да осигури над 50 % от необходимите храни в света. Регионът се отличава с многоотраслово, високо механизирано и продуктивно фермерско аграрно стопанство. Той е сред най-големите производители и износители на пшеница, царевица, ечемик, плодове, месо и млечни продукти. Силно развити са говедовъдството, свиневъдството, овцевъдството, а в Канада и еленовъдството и дивечовъдството (отглеждат се сребърни лисици). Риболовът е традиционен за региона.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Латинска Америка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.