Курсов проект по климатология и хидрология


Категория на документа: География


XII
Средна год.стойност

11
8
7
2
2
0
0
0
1
4
10
13
58


3.Температура на почвата
Почвата се нагрява от слънчевата радиация, която се трансформира в топлина. При положителен радиационен баланс топлината се разспространява в прилежащия въздух и в по-долните и слоеве. При отрицателен повирхността на почвата постоянно изстива спрямо вътрешните и слоеве и приземния въздух. В процесите на нагряване и изстиване на почвата определена роля имат изпарението и кондензацията на водната пара. Неравномерното разпределение на слънчевата радиация в пространството и времето предизвиква колебания в топлинното състояние на почвата, особено в най-горния активен слой.Това е слоят, температурата в който има денонощни и годишни колебания. Те оказват влияние върху атмосферните процеси, метеорологичните и климатичните условия. Земната повърхност се явява активна повърхност на облъчване и излъчване на топлина. Топлинния баланс на почвената повърхност се изразява чрез уравнението :
Q=S-P-E+_L+_V+_B
Приходната част на уравнението зависи от слънчевата радиация и физичните процеси в атмосферата. Върху тези процеси човек не може да влияе. Разходната част зависи както от метеорологичните фактори , така и от състоянието на почвата, влажността и др. Топлинния баланс на почвата може да бъде положителен, когато притока на топлинна енергия от Слънцето привишава разхода. В такъв случай повърхността на почвата се нагрява и притока на топлина се насочва от почвената повърхност към атмосферата.
Средна,месечна и годишна температура на почвата.
Дълбочина
(sm)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Годишна
темп.
2
1,5
3,1
7,6
14,1
19,9
23,5
25,8
26,1
20,8
14,0
8,5Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по климатология и хидрология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.