Курсов проект по климатология и хидрология


Категория на документа: География


Първи мраз
Средна
продължителност на свободното от мраз време(дни)

Станция Пловдив
Най ранна дата
Средна дата
Най късна дата
Най ранна дата
Средна дата
Най късна дата


4. III
6.IV
5.V
12. X
31.X
30.XI
207


13.Климатична харектеристина на водосборния басейн на р.Марица
За зима се приема периодът,когато температурата на въздуха се понижи трайно под 5 градуса 0C до трайно повишаване на температурата над 5 0C.Това е периодът,през който няма вегитация на дъвестните видове,трайните насаждения и зимните посиви.Средно за България продължителността на зимата е от 60-120 дни.Най-продължителна е в северна България и високите полета на западна България.Зимата в района на град Пловдив обхваща периода от 28-ми Ноември до 5-ти Март,като продалжителността и е 95-96 дни.Типични месеци са Декември,Януари и Февруари.Най-студен от тях е Януари със средна месечна температура на въздуха от -0,4 градуса 0C и абсолютна минимална температура на въздуха -13,5 0C.Средната месечна влажност за сезона е 83,7 %.Валежите са от сняг и дъжд,като сумата на падналите валежи за трите месеца е 115 мм.Средна месечна снежна покривка за месеца е 7,4 см.Дата на поява на снежната покривка е 15-ти Декември а на дата на изчезването е 5-ти Март.Средната продъжителност на снежната покривка е 76 дни.Средната месечна скорост на вятъра е 2 м в секунда, като с най-голяма честота са ветровете от запад-38,1 %.
Пролет
Това е кратък период от зимата към лятото,започва като температурата се повишава трайно над 5 градуса С и продължава трайно повишаване на температурата над 15 градуса С.Средната продължителност на пролетта за България е 50-60 дни.Типични пролетни месеци са март,април и май.Пролетта в района на град Пловдив започва след зимата и перйода от 5-ти март до 2ри май с продължителност 58 дни.Типичен месец е април.Средната месечна температура на въздуха е от 12,2 С.Средната месечна влажност е 70,3%.Средната сезонна сума на валежите е 132мм.Среден месечен брой на дните с мъгла е 0,6.Броя на дните със слана за месец април са 2,2.Средната месечна скорост на вятъра е 2,2м.в секунда,като с най-голяма честота са ветровете от изток-25,3%.
Лято
Това е най-продалжителният сезон в България.Започва когато температурата трайно се повиши над 15 0C и продалжава до понижението на температурата до 15 градуса.За равнинните части на България продължителността на лятото е 120-160 дни.Лятото в района на град Пловдив обхваща периода от 2 Май до Октомври с продължителност 153 дни.В сезона влизат най-топлите месеци на годината:Май,Юни,Юли и Август.Най -топъл от тях е Юли със средна месечна температура на въздуха 23,3 градуса и абсолютна максимална температура от 41,3 градуса.Средната месечна скорост на вятъра е 1,7 метра в скунда с най-висока чистота през Юни - 28,5%.Средната сезонна сила на валежите е 144мм,а влажността е 67,8%.
Есен
Това е периодът , когато температурата трайно се понижи под 15 градуса целзий и продължава до понижаването на температурата под 5 градуса.Това е преходен период когато растителните видове преминават във фаза на покой.Есента в района на град Пловдив обхваща периода от 2-ри Октомври до 28-ми Ноември - 50 дни.Обхваща месеците Ноември и Октомври.Типичен е месец Октомври.Средната месечна температура на въздуха е 7,4 градуса.Средната месечна влажност е 83 %.Средната месечна сума на валежите е 48 мм. Средната месечна скорост на вятъра е 1,7 метра в сукнда с най-чести ветрове от запад-28,6 %.Среден брой на дни с мъгла за месеца са 6,4 дни.Броя на дните със слани за месец Октомври е 4

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по климатология и хидрология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.