Курсов проект по климатология и хидрология


Категория на документа: География


·
·
·
2
4
3
4
4
3
2
·
·
·
·
·
·

9.ОБЛАЧНОСТ
Облаците представляват система от кондензационни продукти, образувани на определена височина в атмосферата.По свой състав облаците се делят на 3 групи: водни (водни капчици) ледени (само от ледени кристали) и смесени (преохладени водни капчици и ледени кристали).Облаците се образуват над земната повърхност в резултат на кондензацията и сублемацията на водните пари.При движението си на височина , облаците непрекъснато променят състоянието на водните пари в тях.При движение на горе водните пари сублемират,а на доло се изпаряват.Облаците се появяват само тогава , когато се създаде пренаситено състояние на водните пари в резултат на допълнителен приход на водни пари или адиабатно понижение на въздуха.Ако пренасищането от водни пари се прекрати , облака бързо изчезва.
Облачността е метерорологичен елемент,който характеризира количеството и вида на облаците в небосвода.Тя е важен показател за времето и неговите изменения , тъй като размерът,формата и свойствата на облаците отразяват типа и хода на атмосферните процеси.Наблюденията върху облачността имат за цел определяне на количеството ,формата и височината на облаците, наличието и интензивността на слънчевото греене .
Количеството на облаците се определя окомерно за всички облаци и отделно само за ниските.При облачност 0 - 2 денят се смята за ясен,3-7 за облачен, а при 8 - 10 за мрачен.
Облаците се групират в 4 семейства според височината им:високи (перести,пересто-купести,пересто-слоести);средни (висококупести,високослоести);ниски(слоести,слоестокупести, слоестодъждовни) и вертикални(купести и купестодъждовни).

Средна,месечна и годишна обща облачност.
Станция Пловдив

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
ГодишнаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по климатология и хидрология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.