Курсов проект по климатология и хидрология


Категория на документа: География


Аграрен Университет - Пловдив

Факултет по разтителна защита и агроекология

Проект по Климатология и хидрология

Тема:Климатична характеристика на район на гр.Пловдив

1.Увод
Климатичния район на източносредна България е най-обширен.Обахваща по-голямата част от низините на Mарица и Tунджа,като на югоизток непосредствно граничи с континентално-средиземноморска климатична област.
Град Пловдив е център на пловдивска област,заемаща 5928 км2 и е на четвърто място в страната сред 28-те области на България.Областта обхваща централната част на Южна България.На север обхваща южните склонове на Стара планина и централната част на по-ниската планинска верига на Средна гора.

Пловдив е разположен на 42о и 9' северна ширина и 24 и 45 източна дължина и се намира на 160 метра надморска височина.Градът се простира на територия от 53кв. км в равната Горнотракийска низина по двата бряга на река Матица.Населението на града е около 340 000 души .Административно Пловдивската община е разпределена на 16 общини,които имат 215 селища , от които 16 градове.Населението е около 730 000 души.Северната част на областта е с предимно равнинен характер,с развито интензивно земеделие,а южната е планинска с развито животновъдство , дърводобивна промишленост и туризъм.В пловдивска област се намират известни природни и културно-исторически забележителности,курорти,балнеолечебни центрове,като живописната долина на розите,балнеолечебните центрове в Хисаря,Параченски бани,средновековната асенова крепост,Бачковския манастир ,Араповския манастир и други.Благоприятните климатични условия и географкото положение на Пловдив са съдействали за неговото възходящо развитие през всички исторически епохи. През града минават важни международни пътни артерии,които още от древността са свързвали изтока с Европа,балтика със средиземноморието,Черно море с Артика. Шесте сианитни хълма му придават неповторима и живописна красота. Богатото историческо и културно наследство отдавна са го утвърдили като основен исторически център. Днес Пловдив е вторият по големи град в България, голям и стратегически важен промишлен,търговски,научен,културен център.Град Пловдив се намира в предконтиненталната подклиматична област.Той е част от климатичния район на Източна средна България. Това е най-обширният район от тази подобласт. Обхваща по-голямата част от долините на реките Тунджа и Марица, а на югоизток граничи с континентално средиземноморката климатична област.Релефът е предимно равнинен с надморска височина 150-200м. На изток стига до бургаската низина като обхваща и хълмистите части с надморка височина 400-500м. В този район континенталният характер на климата е значително смекчен в сравнение с дунавската равнина.Лятото е също така горещо ,но и с по-добре изразена засушливост,особено през август и септември,които са най-сухите месеци за годината.Орографското въздействие върху режима на валежите е изразено най-добре в западните части на района които са оградени от родопите,ихтиманска ,същинска средна гора.Това въздействие се изразява с известно разминаване на студените фронтове от NW и N , а също и на топлите фронтове през зимата

2.Слънчева радиация
Това е потокът електромагнитна радиация на слънцето , която се разпространява под форма на електромагнитни вълни със скорост около 300000 кm/s и прониква в земната атмосфера.
Потокът на слънчевата радиация се характеризира с интензивност на радиацията или плътност на потока на слънчева радиация , т.е. количеството лъчиста енергия , която постъпва за единица време върху единица площ , перпендикулярна на слънчевите лъчи. На горната граница на атмосферата на всеки квадратен сантиметър площ, перпендикулярна на слънчевите лъчи, при средно разстояние между семята и слънцето , количеството лъчиста енерия, ко то постъпва , е 1,97 cal/sm2 min или 1377 W/m2 и се нарича слънчева константа. Радиацията ,която достига до земната повърхност като сноп успоредни лъчи непосредствено от слънчевия диск , се нарича пряка слънчева радиация. Частта от слънчевата радиация , която се разсейва в земната атмосфера и постъпва върху земната повърхност, се нарича разсеяна радиация. Общото количество пряка и разсеяна радиация върху единица хоризонтална повърхностт се означава като сумарна радиация. Тази част от сумарната радиация , която се отразява от земната повърхност и атмосферата, се нарича отразена радиация.

Продължителност на слънчевото греене(часове)

Пловдив
институт
Марица
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Средна год.стойност

83
110
150
192
232
262
321
299
261
178
98
78
2264
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по климатология и хидрология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.