Картография


Категория на документа: География


Изработването на презентация е сложна интелектуална дейност, която
повишава качеството на учебния процес.
Образователните ситуации се различават по: място на използване на ИТ в макроструктурата на урока (при разработване на новия учебен материал,при затвърдяване за домашна работа); по начина на подаването им (представен в работен лист за презентация и върху контурна карта); по форма на организация (екипна) и степен на самостоятелност (съвместна дейност с доминация на учителя или учениците самостоятелно); по предварително време за представянето (от 3 до 40 минути) и по начин на представяне (устен, писмен - върху работен лист, контурна карта, работна тетрадка, на презентация и в съчетание с два или три от тях).
С включването на ИКТ в различните типове уроци и в различните учебни ситуации се цели да се установи тяхната целесъобразност с оглед постигане на крайния резултат.Технологията предполага различни учебни ситуации за използване на ИТ, които се различават по вид,място в макроструктурата на урока, форма на организация на учебната дейност, степен на самостоятелност. Изработването на слайдове с фрагменти от маршрут за пътешествие във всички уроци в два от шестте макроструктурни компонента на урока -при затвърдяване за домашна работа във всички уроци.Екипната работа е форма на организация. Технологията предполага два начина на представяне на решенията - вербален (устен, писмен) и комбиниран - във всички уроци.

Заключение:

Изхождайки от разбирането, че учебният процес е бинарен, изработването на презентация определям като съвместна дейност между субектите. Тех-
нологията включва варианти, насочени към постепенно намаляване на доминиращата роля на учителя и увеличаване на относителния дял на дейността на учениците и достигане на ниво самостоятелност.
Целите тук са три. Мотивирането и организирането на изучаването се прави по разгъвката.Особено внимание се обръща на методологичния тест за усвояване на схемата на типовете уроци и начина, по който се следва определена последователност на използване на илюстрации и източници на информация и уеб-адреси, посочени от учителя (www.google.bg;bgnauka.com;bg.wikipedia.org; pomagalo.com; zamunda.net;
www.geography.iit.bas.bg; geograpfskiotkritia.start.bg;funnyscience.hit.bg; www.znam.bg), и на ориентира за крайните резултати. По този начин се създава интерес към учебната дейност и учениците се мотивират
за усвояването на знания.

Литература:

1.Бижков, Г. Реформаторска педагогика. - С., 1994.

2.Великова, М. Технологичното образование и образователни технологии. - ИТ в образованието, Шумен, 1997.

3.Гайтанджиева, Р. Стратегия на географското образование в средното общообразователно училище при новите реалности. С., Изд. "Анубис", 2000.

4.Из интернет

??

??

??

??

Тракийски университет - Стара Загора
Педагогически факултет
Издание:
1.0

Вид на документа:
Оперативен документ
№ на документа:
7.5.1 _OD_1.2.11_PF
В сила от:
14.09.2011

Име на документа
Реферат
(Самостоятелна работа, Задание на студент, Тест)
Страница:
1 от 6


Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Картография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.