Хидроложка характеристика на р. Рейн


Категория на документа: География


отдясно - Вутах, Альб, Вера и Визе;
отляво - Тур, Глатт, Аара и Бирс.
От Базел до Бинген Притоцитоците са

отдясно - Елц, Кинциг, Ренх, Мург, Алб, Пфинц, Кранх, Неккар и Майн; от ляво - Илл, Модер, Зауер, Зелцбах, Лаутер и Квейх.
От Бинген до Келн:

отдясно - Виспер, Лан, Вид и Зиг;
от ляво - Наге, Мозель, Брольбах и Ар.

2. Месечно и сезонно разпределение на оттока. Станция Rees:
Максимума на отточните количесва се проявява края на зиимата и началото на лятото. Минимумът е в края на лятото и началото на есента. С най-високи оттони количества е месец Февруари с около 3000 мубически метра в секунда среден отток. Маловодието е през месеците Септември и Октомври, със средни месечни количества около 1730 куб.м/с.

3. Многогодишно разпределение на оттока

Средните годишни количества на оттока са големи амплитудни отклонения през различните години. От 1245 през 1949г. До 3280 през 1970та. Тренда в изобразения период е положителен. Но като цяло превишението е приблизително 220кубика за секунда.

3. Химичен състав. Речни екосистеми.
Количество замърсяване на Рейн 1985, 1992 и 2000 (Данни в тонове)
Вредни емисии
1985
1992
2000
Амонии-N2
37.000
16.800
6.800
AOX
4.675
890
1.100
Олово
550
330
250
Кадмий
9
5,9
5,1
Chrom
500
220
150
Фосфор (общо)
32.000
13.000
13.000
Меркурий
6
3,2
1,6Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хидроложка характеристика на р. Рейн 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.