Хидроложка характеристика на р. Рейн


Категория на документа: ГеографияБинген
76
176
361
0,487535

Бинген
76Кьолн
36
40
159
0,251572

Кьолн
36Устие
0
36
343
0,104956


3. Геология и хидрогеология
Рейн и природните богатства , които се съдържат в долината му са въглищни басейни , желязна руда и поташ .Реката извършва в планините колосална геоложка работа, носейки огромни маси чакъл, дребни камъчета, пясък и тиня, които непрекъснато се отнасят от бреговете. Събирайки огромни маси вода от топенето на ледовете и снеговете в швейцарските планини, Рейн се влива в Боденското езеро, което служи за " резервоар, в който се утайват примесите При Гемерсгейм реката отнася ежегодно 1944 000. куб. м в годината тиня, кал.

4. Почви и растителност
Най - широко разпространени са подзолистите и кафявите горски почви; алувиални почви по речната долина .Средиземноморското влияние позволява отглеждането на лозята и други топлолюбиви култури. По бреговете на реката е разпространена трастиката и горска разтителност.

III. Формиране на оттока на реката
1. Източници на подхранване
Переден и Заден Р.,събиращи своите води от множество горни ручеи, с ледников генезис. Переден Р. започва начало от езерото Томазее, след това към него се присъединяват два многоводни ледникови ручеи от върховете Корнера и Эриспалт

Заден Р. започва начало от Цаппортския ледник (близо до Бернардинския проход), протича през Адския проход, след това през Рейнвалдската котловина, откъдето завива на север и през прохода Bиa-мала, влиза в Томлешгската долина. Събирайки огромни маси вода от топенето на ледовете и снеговете в швейцарските планини, Р. Като носи около 1000 куб. м вода в секунда при средн отток.
Притоци
На участъка от Рейхенау до БазелСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хидроложка характеристика на р. Рейн 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.