География на транспорта и икономическите връзки


Категория на документа: География
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Геолого-географски факултет

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Териториално - устройствени проблеми при инфраструктурното - транспортно развитие в Северен централен район

По дисциплина:

География на транспорта и икономическите връзки

Съдържание

I. Увод

1. Предмет и цел на изследване

2. Задачи на изследване

II. Изложение

3. Транспортна инфраструктура на Северен централен район

4. Автомобилен транспорт и пътна инфраструктура

5. Железопътна мрежа и обслужване

6. Воден транспорт

7. Въздушен транспорт

8. Териториално - устройствени проблеми при инфраструктурното - транспортно развитие

III. Заключение

I. Увод

Настоящата курсова работа представлява характеристика на териториално - устройствени проблеми при инфраструктурното - транспортно развитие в Северен централен район. Както знаем транспортът е един от основните отрасли на икономиката и за функционирането му са необходими специализирана транспортна инфраструктура, превозни средства и организация на цялостната дейност. Транспортът се осъществява по няколко основни начина, всеки от които използва специфични превозни средства, инфраструктура и организация. Транспортирането на даден пътник или стока може да включва съчетание от няколко от тези основни начини интермодален транспорт (метод на транспортиране на хора или стоки като се използват два или повече вида транспортни средства). Всеки от видовете транспорт има свои предимства и недостатъци, като изборът между тях се определя от стойността, капацитета и бързината.

Развитието на транспортния сектор в България през последните години показва определено намаление на деловата активност. През 2008г. произведената продукция в сектора е била 10122млн. лв. В сектора са били регистрирани общо 16 965 дружества. През 2010г. броят на дружествата се увеличава до 19 084, но произведената продукция намалява на 9299млн. лв. или с 8,2 %. През 2010 г. заетите в сектора са били 155 573 души.

1. Предмет и цел на изследване

Основен предмет на изследване е в настоящата курсова работа е транспортната инфраструктура в Северен централен район. Главната цел е да се анализира териториално - устройствени проблеми при инфраструктурното - транспортно развитие в Северен централен район.

2. Задачи на изследванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
География на транспорта и икономическите връзки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.