Екстремен студ


Категория на документа: География


"Измежду четирите елемента, студът е най-силният ни враг. Ледени бури, лавини, измръзване, сърдечни удари - това са оръжията на убиецът - студ."
Това са въвеждащите думи, с които научнопопулярен филм определя една от най-сериозните заплахи за съществуването и здравето на човека. В тълковните речници на различни езици, понятието "студ" е обяснено като време, когато температурата на въздуха е ниска. Не звучи страшно, докато не навлезеш в дълбочината на материята и не разбереш до какви последици могат да доведат не само екстремално ниските температури, придружени от силен, пронизващ вятър, а и необмисленото излагане на студ през зимните месеци в географски ширини, където студът е обичаен за определен период от годината. Всъщност статистическите данни сочат за много по-голям брой смъртни случаи точно при привидно обичайното застудяване, което се оказва обаче прикрит, но също толкова безмилостен убиец.
"ЛЕДЕНА ЕПОХА"
Ние живеем в поредната ледникова епоха. За щастие - в един от умерените й "мигове". Днес ледниците покриват едва 16,3 млн. кв. км от повърхността на Земята. Всъщност във всяка ледникова епоха се редуват десетки ледникови и междуледникови периоди. Учени откриват следите на големи ледникови периоди като Окския, Валдайския, Вурм и други в рамките на тоталното заледяване през т.нар. четвъртичен период - последният геологичен етап от развитието на Земята, започнал преди около два милиона години.
Според съвременната наука глобалните колебания на климата се дължат на редица земни и астрономически фактори. Чрез радиометрични изследвания с помощта на изотопа торий 230, сондажи на утайки от океанските дъна, проучвания на геохронологичните фиксации и ледниковите отлагания и пр. геолозите стигат до констатацията, че около 90 000 години ледниците напредват като охлюви и завладяват планетата, след което следва "бърз" разрив, в който студът се отдръпва за петнадесетина хиляди години. Дълбочинният поглед на учените установява, че ледените цикли са се повтаряли систематично над милион години. Феноменът заледяване-разледяване е свързан с количествата въглероден двуокис в земната атмосфера и човешката намеса в този процес застрашава да ускори времето до влизането в поредния ледников период на настоящата ледникова епоха.
Физикът Милутин Миланкович търси причините за Големия студ в промяната на оста на въртене на Земята, на плоскостта и ексцентричността на орбитата и др.п. астрономически параметри. Уоли Брукнер от Колумбийския университет в САЩ смята, че роля за относителната стабилност на днешния междуледников период имат топлите океански течения, изтикващи на повърхността дълбоките, богати на въглероден двуокис води, и че спирането по някакъв начин на тази гигантска водна лента ще доведе до бързо нарастване на ледниците. Последната хипотеза на учените от Института по геофизика към Университета в Болоня изтъква като основна причина за периодичните суперзаледявания нарушеното равновесие между ледниците и земната мантия, която се "свлича" под тежестта и приплъзва ледените планини към по-топли зони, запалвайки фитила на процеса. Подобно потапяне в океана на милиарди тонове ледена маса бе фиксирано от спътниците през март 2002 г.
Теориите са много и различни, но всички стигат до тези сто хиляди години, при които леденият цикъл се повтаря. Увеличението на температурите през настоящото хилядолетие е само мимолетно колебание в цикъла, като в дългосрочна перспектива климатичните мутации на планетата ни водят към поредната епоха на интензивен и продължителен студ.
"НАЙ-СТУДЕНО НА ЗЕМЯТА"
Безспорно най-студеното място на Земята е остров Гренландия, най-близко разположената суша до Северния полюс. Преди хиляди години ледниците са оформили разнообразен планински крайбрежен релеф, разчленен от дълбоки и разклонени заливи - фиорди, скалисти полуострови и островчета. По стръмните брегове се спускат ледници, от които се откъсват огромни плаващи ледени планини - айсберги. Величието на гледките, които страната предоставя, е привлекателно за всеки турист, но истинското предизвикателство е да се приспособиш да живееш в екстремните условия, на които жителите са подложени ежедневно. Тези атмосферни състояния са определящ фактор на живот по тези места и афектират всички аспекти в човешкия живот, включително и архитектурата. Основна цел е запазването и акумулирането на възможно по-голямо количество топлина, която тук е в ограничени количества. Студът и съпътстващите го явления (сняг) са предмет на основно изучаване при проектирането на строителни конструкции с оглед на тяхната издръжливост, дълготрайност и сигурност при експлоатация. Сградите се проектират за екстремни натоварвания, които дори и веднъж осъществили се, биха били фатални. Съществена част от проектирането е и осигуряването на възможно най-добрият микроклимат в помещенията, постижим чрез специални строителни техники и ориентация на сградите към единствената по-благоприятна посока в тези географски ширини - юг.
"БЕЗСИЛИЕ ПРЕД ПРИРОДАТА"
Времето, в което живеем, е трудно предвидимо, когато стане въпрос за състоянието на климата и възможните "изненади" от атмосферата. Не трябва да забравяме, че сме силен и напреднал вид съществуващи на тази планета, но не сме по-могъщи от природата. В настоящето се правят различни експерименти за подобряване на обитаването като се стига и до иновативни подходи - създаване на подземни градове. Такъв опит е направен в Гренландия (Camp Century), но поредното доказателство за великата сила на природата е невъзможността за завършване на проекта, поради движението на ледниците, което е заплашвало с разрушаване тунелите. В крайна сметка това се е случило и проектът е бил спрян.
"МНОГОСТРАННОТО ПОНЯТИЕ СТУД"
Студът е понятие, разглеждано от неговия пряк и преносен смисъл, но при всички случаи сигнализира за опасност. Студ е нарицателно не само за климатичното състояние, отнемащо животи и затрудняващо нормалното и безпрепятствено съществуване, но може да се разглежда и като психологическа черта у човешката душа, отново с недвусмислена семантика на бездушие, безразличие и суровост. Популярен е изразът "ледено сърце", който провокира точно едно определение за човека, за когото е предназначен. Студът се свързва с характерни емоционални състояния като самота, депресия, отчужденост. Символизиран е от синия цвят. Значението му се използва непрекъснато в ежедневното общуване между хората - друг често употребяван израз е "студена красота", отново предизвикващ конкретно и еднопосочно мнение.
В определени географски ширини, обаче, студът няма такова отрицателно въздействие върху хората. Той предлага една изключително различна от лятната атмосфера, особено интересна за наблюдаване. Малко са хората, които не биха се зарадвали при вида на първия сняг и посипаните бели дървета. В много страни това е сезон, през който активно се практикуват зимни спортове - ски дисциплини, които въпреки затрудненията в определени отрасли на бизнеса, продължават да завъртат икономиката на държавата.
"ПРОГНОЗА"

Според редица теории не ледът, а огънят ще напише последната глава в историята на Земята. След пет милиарда години Слънцето ще изразходи ядреното си гориво, ядрото му ще се свие, а обвивката му ще се разшири в последната си експлозия. Меркурий и Венера ще бъдат изпепелени, Земята ще бъде овъглена. Това с космическа сигурност ще бъде финалът.
Може би нашите далечни потомци ще са колонизирали други слънчеви системи и на Земята няма да има никой, който да сподели трагичния й край. За да доживее до този ден обаче, човечеството трябва да се научи да оцелява при безбройните катаклизми, които го очакват.
Филмът на BBC WILD WEATHER представя опасни ситуации при екстремни условия, които са изключително въздействащи най-вече поради действителният си произход. Плашещо, но и полезно е да научиш рисковете на такива условия, но запомнящо става, когато ги видиш и се сблъскаш с тях. Но всичко в живота и природата има две страни, които взаимно се допълват и ръководят баланса. Това е посланието на последното изречение...
"Иронията е, че най-страшният убиец на климата е единственият защитник на света такъв, какъвто го познаваме днес!".

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екстремен студ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.