Аграрно развитие на европейски страни и САЩ - таблица


Категория на документа: География


3. осн. Данък :ресим, сифт за мюсюлманите; испенчеха- християните(поземлено личен данък)
4. харач- поголовен военен данък за мъжкото население от 15-75 год.
5.девшерме- кръвен данък(3,5 и 7 г. всяко 5 или 10 дете за еничарския корпус)
6. данъци и на гръцката църква
7рентата разпростр. В 3 форми:
Промени в социалната структура
Два основни селскостопански района:
1-ви район-земите около Москва и на юг от нея-плодородни почви,селското стопанство се развива въз основа на крепостния труд;
2-ри район-по-неплодородни степни земи и северни области-дребни стопанства на крепостните селяни
В Северните и Централните райони разслоение:
-конкуренти от робовладелческия Юг
-разорени наемни работници, скватери(движение за заграбване на земите на Запад);
-пречки създадени от Англия:
1.насажда феод. Отношения в колониите
2.правилото на майората
3. забранява скватерството
През кр. XVIII век и нач. на XIX век селското ст-во понася промени-нови буржоазни отношения: спахията обръща поглед към земята.

Промени в режима на поземлената собственост
От средата на XVIII век разслоение сред селяните, нови категории селско население:
-По-голяма част от селяните се обезземляват
-групата на средните селяни намалява
-малка част богати селяни заграбили общинските земи
- 1861 г. - руският император Александър II обявява отмяната на крепостничеството
- селяните са обявени за свободни
1763 г. - Зап. Земи обявени за кралска собственост
1775-1782г.- Стопанска революция(въпросът за Зап. Земи е една от основните причини);
-движеща сила във войната:
1.фермерските маси
2.работници
3.занаятчии
4.промишлено-търговска буржоазия
-войната завършва с победа над колониите
-1783 г. - Англия признава САЩ като независима държава:
1-во Западните земи обявени за държавна собственост;
2-ро 1787 г. узаконено робството
3-то в северните, източните и западните райони бързо развитие на фермерското ст-во
4-то засилва се специализацията в производството, навлизане на техническия прогрес
Тенденция за превръщане на послужебното земевладение в лично земевладение;
-Спахиите придобиват земята чрез :
1.заграбване на селските земи
2.покупко-продажба
3. разработване и присвояване на пустеещи стопанства
4. присвоените земи се превръщат в чифлици(от60-150 донума)
- земята в чифликчийското семейство е лична собственост
-използват се:
1.изполичарството-изполичарят наема земя, работи я,1/2 от продукцията дава на чифликчията
2. кесенджийство- кесенджията предварително договаря количеството на продукцията
3. наемния труд на ратаи, аргати и слуги
- кр. XVIII век и нач. на XIX век спахийската система е в пълно разположение;
-създаване на редовна армия;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аграрно развитие на европейски страни и САЩ - таблица 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.