Аграрно развитие на европейски страни и САЩ - таблица


Категория на документа: ГеографияАнглия
Франция
Германия
Характерни черти и особености
-главно средство за производство
-главните производствени сили
-форми на поземлената собственост
-данъци и повинности на феодално зависимото население
Англия била типично аграрна страна, 4/5 от населението живеело в селата и се препитавало от селскостопанска дейност.Процесът на капитализма : по-интензивен отколкото в другите държави
-аграрният преврат(революция) 16-18 век
-свободните дребни производители били изгонени от земята,която обработвали
-аграрния преврат: основна форма на натрупване на капитал и същевременно освободил работна ръка за манифактурна промишленост
- десетки хил. селски производители се превърнали в скитници, лишени от средства за съществуване
- въведени били строги закони в/у скитничеството
Френските монарси поощрявали повече търговията и промишлеността, отколкото селското стопанство
-запазен бил пълния монопол на феодалната аристокрация върху частната собственост на земята;
-отдавали я за обработка на селяните, които плащали ценз(1/3 от стойността на земята)
-била разпространена изполицата (натурален данък-1/2 от реколтата);
- подобно на Англия срещу скитничеството били изградени специални закони
Политическата обстановка в страната в края на XVIII век и нач. на XIX е :
Механичен сбор от 300 княжества и 1000 полусамостоятелни владения, формално васални на германския император
-2 главни политически центрове: Австрия и Прусия;
- Австрия : многонационална държава
-1701 г. Прусия-независима държава
-фактори,които влияели на задържането на производителните сили:
1-во: феодалните методи на експлоатация
2-ро: крепостнически отношения, свързани с тежки феодални повинности
3-то: не освобождава работна ръка за манифактурата
Промени в социалната структура
Оформили се следните групи селяни:
Копихолдери:плащали на лорда поземлена рента за използвани парчета земя
Котери: дребни арендатори, работели като наемни работници, работели, ратаи или занаятчийски помощници
Фрихолдери:притежавали стопанства със статут, почиващ на основата на буржоазната собственост
Йомените:близки до дребните феодали
Джентрите:новата аристокрация;те били по-предприемчиви хора;занимавали се с търговска и промишлена дейност
Цензитории- селяни, които обработвали земята срещу ценз(лично свободни, получавали земя в наследство, но плащали високи данъци и повинности към държавата, църквата и феодалите
Дребните арендатори: притежавали малки участици земя, като лично владение и работна земя срещу аренда допълнително
-от грепата на цензитариите се оформили 2 групи селяни:
1-ва група -богати селяни( закупували земя или заграбвали)
2-ра група- бедни селяни(безимотни, работели като ратаи)
В Прусия през XVIII век се формират два района:
1-ви: Източната част-селяните остават крепостни и са продавани заедно със земята
2-ри: Западната част- отношенията били феодални, крепостните- плащали рента.
-В Австрия (голямо разнообразие в аграрно разнообразие); Два района
1-виземи на Чехия, Унгария, Хърватия и др.-едри феодални стопанства, основани на труда на крепостните селяни;
2-ри дребно селско стопанство(Югозападна Германия)-ангарийна работа(безплатна работа 10-12 дни), плащали рента, такси, данъци на д-вата и църквата
Промени в режима на поземлената собственост
1646 г.-с акт е отменено"рицарското държание"на земята:
-феодалната собственост върху земята се превръща в пълна частна собственост;
-селяните загубили и наследствените парчета земяСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аграрно развитие на европейски страни и САЩ - таблица 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.